Kespro ja Hukka AI yhteistyöhön – hävikinhallintapalvelu tuo ravintoloille merkittävää säästöä raaka-ainekustannuksissa

Hukka AI:n hävikinhallintapalvelulla ravintola pystyy kehittämään kannattavuuttaan merkittävästi ravintolakohtaisen ruokahävikin jopa puolittuessa. Hävikinhallintapalvelu tulee osaksi Kespron asiakkailleen tarjoamaa Kespro Palvelut -kokonaisuutta.

Julkaistu

Teksti

K-RYHMÄ LEHDISTÖTIEDOTE

”Kustannusten noustessa ravintoloissa pohditaan, kuinka toteuttaa raaka-ainehankinnat mahdollisimman kustannustehokkaasti. Ruokahävikin vähentäminen pienentää ravintolatoiminnan raaka-ainekustannuksia ja parantaa ravintolatoiminnan katetta. Yhteistyön myötä pystymme tarjoamaan Hukka AI:n palvelua asiakkaillemme edullisemmin”, kertoo Kespron palveluliiketoiminnan johtaja Taiju Jaatinen.


Ravintolan hävikki mahdollista puolittaa

Hukka AI:n hävikinhallintapalvelun ytimessä on ohjelmisto, joka mittaa ja analysoi ruokahävikin määrän. Kun dataa kertyy riittävästi, tulee ehdotus paljonko ruokaa ravintolan kannattaa jatkossa valmistaa.

”Päivän aikana ravintolassa syntynyt hävikki punnitaan ja kirjataan ylös. Tämän jälkeen palvelu analysoi hävikin määrän ja vertaa sitä muihin mittaustuloksiin. Aikaa ravintoloitsijalle hävikin kirjaamiseen menee vain muutamia minuutteja päivittäin”, kertoo Hukka AI:n toimitusjohtaja Tuure Karhu.

Palvelua hyödyntämällä ravintolassa päästään hävikin pienentämisessä 25–50 prosenttiin, joka tarkoittaa noin 3–7 prosentin säästöjä ravintolan raaka-ainekustannuksissa. Palvelua voidaan hyödyntää skaalautuvasti yksittäisistä ravintoloista useiden toimipisteiden ketjuravintoloihin. Palvelu tarjoaa myös reaaliaikaisen IoT-ratkaisun älyvaa’alle, sekä integroinnin jo olemassa oleviin toiminnanohjausjärjestelmiin.

Säästöjä julkishallinnon toimijoille

Hukka AI:n hävikinhallintapalvelun pääkohderyhmä ovat yksityiset ravintolatoimijat, mutta palvelun käytöstä pystyvät hyötymään myös julkishallinnon toimijat.

”Kespro on lukuisten julkishallinnolle ravintolapalveluja tuottavien toimijoiden kumppani. Näiden toimijoiden ruokahävikin vähentämisellä on myös yhteiskunnallista merkittävyyttä”, kertoo Jaatinen.

Suomen ravintola-alan ruokahävikin on arvioitu olevan 75–85 miljoonaa kiloa vuodessa. Ravintolasektorilla noin viidesosa syötäväksi tarkoitetusta ruuasta arvioidaan päätyvän biojätteeseen. Suomen ravintola-annoksista neljännes valmistetaan koulusektorilla, jossa ruokaa jää syömättä noin 20 prosenttia, kun taas päiväkotisektorilla vastaava luku on yli 25 prosenttia.*


* Lähde: Luke, Luonnonvarakeskus, https://projects.luke.fi/ravintolafoorumi/ruokahavikin-maara-laatu-ravitsemispalveluissa/


Me Kesprossa autamme kaiken kokoisia asiakkaitamme menestymään sekä kehittämään liikeideaansa. Meiltä saat palvelua niin henkilökohtaisesti kuin digitaalisissa kanavissa.

Tule asiakkaaksi

Asiakkaanamme käytössäsi on Suomen laajin tukkuvalikoima Kespronet-verkkopalvelun kautta. Logistiikka - ja jakeluverkostomme kattaa koko Suomen.

Tilaa Kespronetistä