Kespro ID

Alla kunder som använder Kespron nätaffär behöver ett Kespro ID.

Alla kunder som använder Kespron nätaffär behöver ett Kespro ID.

Behöver du användarnamn, kontakta Kespros kundtjäns. För att skapa nya användarnamn behöver du Kespros kundnummer, namnen på användarna och e-postadresser.

Kontakt information

kespro.asiakaspalvelu@kesko.fi
Telefon* +358 105 324 300
Vi betjänar måndag till fredag kl. 07.30–18.00 och lördagar kl. 08.30–15.30

*En samtal kostar lokalnätsavgift eller mobilsamtalsavgift.