Käyttöehdot

Kespron digitaalisien palveluiden käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Käyttämällä Kespron digitaalisia palveluita sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Koska Kespro voi muuttaa käyttöehtoja, kehotamme sinua tutustumaan säännöllisesti näihin käyttöehtoihin. Jos et hyväksy käyttöehtoja, kehotamme sinua ystävällisesti pidättäytymään Kespron digitaalisten palveluiden käytöstä.

Tekijänoikeudet

Kespron digitaalisten palveluiden sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Kesko OYJ pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai sivuilla toisin mainita. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, jakelu tai tallentaminen on kiellettyä ilman Kesko OYJ etukäteistä kirjallista suostumusta lukuun ottamatta erikseen mainittuja poikkeuksia. Lehdistötiedotteita, tiedotteita ja painokelpoisia logoja on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä. Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin. Kespron digitaalisia palveluita saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivujen sisällön osittainenkin jakeleminen on kiellettyä ilman Kespro erillistä kirjallista suostumusta. Sivujen sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, joista on mainittu asiakirjan yhteydessä erikseen.

Tunnusmerkit

"KESPRO”, Kespro –logo, ja Kespron tuotteiden ja palveluiden nimet ja logot ovat Kesko Oyj:n tai sen tavarantoimittajien suojattuja tunnuksia ja tavaramerkkejä. Kaikki niiden käyttö edellyttää Kesko Oyj:n tai asianomaisen tavarantoimittajan nimenomaista kirjallista lupaa.

Vastuuvapaus

Kespron digitaaliset palvelut esitetään sitoumuksetta ja "sellaisena kuin ne ovat". Kespro ei anna takuuta palveluissa esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Kespro ei takaa digitaalisten palveluiden keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Kespro ei vastaa digitaalisten palveluiden saatavuudesta. Kespro pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia.

Kespron Internet-sivuilta voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Tällaisille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Kesprolla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joihin sen sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Kespron toimesta eikä Kespro vastaa niiden sivujen sisällöstä.

Kespro ei vastaa sivujen ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Kespro ei ole vastuussa Internet-sivuillaan tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Kespron vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Uloskirjautuminen Kespron tuottamista digitaalisista palveluista tapahtuu järjestelmä- ja selainistuntokohtaisesti. Käyttäjä itse vastaa uloskirjautumisesta kaikista laite- ja selainkohtaisista kirjautumisista.

Aineiston lähettäminen Kesprolle

Lähettämällä aineistoa jollekin Kespron palvelimista esimerkiksi sähköpostitse tai Internet-sivujen välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto Kesprolle sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle, aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta ja että ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet.

Kespro ei ole vastuussa sivujensa käyttäjien lähettämän aineiston sisällöstä. Kespro voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

Yksityisyyden suoja

Kespro noudattaa tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä. Kespron Internet-sivuilla vierailevien käyttäjien henkilötietoja kerätään vain heidän suostumuksellaan, heidän itsensä Kesprolle esimerkiksi palautteen yhteydessä ilmoittamana. Kesprolle tällä tavoin annettujen henkilötietojen käsittelyä on kuvattu avoimesti Kespron Internet-sivuilta asianomaisista kohdista löytyvissä tietosuojaselosteissa.

Evästeet

Käytämme tällä verkkosivustolla erilaisia teknisiä sovelluksia, mm. evästeitä, joiden avulla keräämme ja tallennamme tietoja käyttämistäsi palvelusta. Eväste on lyhyt tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla palvelun kävijämääriä voidaan seurata Keskon ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Teknisiä tietoja

Palvelu toimii yleisimmillä käyttöjärjestelmillä ja selainohjelmilla. Mikäli haluat saada sivujen kaiken toiminnallisuuden käyttöösi, tarkista, että selaimessasi on käytössä Javascript.

Copyright © Kesko Oyj, Kespro 2022. Kaikki oikeudet pidätetään.