Käyttöehdot

Kespron internet-sivujen (kespro.com) käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Käyttämällä Kespron internet-sivuja sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Koska Kespro voi muuttaa käyttöehtoja, kehotamme sinua tutustumaan säännöllisesti näihin käyttöehtoihin. Jos et hyväksy käyttöehtoja, kehotamme sinua ystävällisesti pidättäytymään Kespron internet-sivujen käytöstä.

Tekijänoikeudet

Kespron internet-sivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Kespro pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai sivuilla toisin mainita. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, jakelu tai tallentaminen on kiellettyä ilman Kespron etukäteistä kirjallista suostumusta lukuun ottamatta erikseen mainittuja poikkeuksia. Lehdistötiedotteita, tiedotteita ja painokelpoisia logoja on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä. Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin. Kespron internet-sivuja saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivujen sisällön osittainenkin jakeleminen on kiellettyä ilman Kespro erillistä kirjallista suostumusta. Sivujen sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, joista on mainittu asiakirjan yhteydessä erikseen.

Tunnusmerkit

"KESPRO”, Kespro –logo, ja Kespron tuotteiden ja palveluiden nimet ja logot ovat Kespron tai sen tavarantoimittajien suojattuja tunnuksia ja tavaramerkkejä.

Vastuuvapaus

Kespron internet-sivut esitetään sitoumuksetta ja "sellaisena kuin ne ovat". Kespro ei anna takuuta sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Kespro ei takaa sivustonsa keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Kespro ei vastaa sivujen saatavuudesta. Kespro pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia. Kespron internet-sivuilta voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Tällaisille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Kesprolla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joihin sen sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Kespron toimesta eikä Kespro vastaa niiden sivujen sisällöstä. Kespro ei vastaa sivujen ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Kespro ei ole vastuussa internet-sivuillaan tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Kespron vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Aineiston lähettäminen Kesprolle

Lähettämällä aineistoa jollekin Kespron palvelimista esimerkiksi sähköpostitse tai internet-sivujen välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto Kesprolle sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle, aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta ja että ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet. Kespro ei ole vastuussa sivujensa käyttäjien lähettämän aineiston sisällöstä. Kespro voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

Yksityisyyden suoja

Kespro noudattaa tietojen käsittelyssä henkilötietolakia sekä muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä. Kespron internet-sivuilla vierailevien käyttäjien henkilötietoja kerätään vain heidän suostumuksellaan, heidän itsensä Kesprolle esimerkiksi palautteen yhteydessä ilmoittamana. Kesprolle tällä tavoin annettujen henkilötietojen käsittelyä on kuvattu avoimesti Kespron internet-sivuilta asianomaisista kohdista löytyvissä tietosuojaselosteissa.

K-ryhmän online-tunnistekäytännöt

1. Mikä on online-tunniste, esimerkiksi eväste

Online-tunniste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu laitteellesi silloin, kun saavut palveluun. Se sisältää yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla käyttäjä voidaan tunnistaa. Online-tunnisteeseen voi tallentua tietoa ennalta määritetyistä toimenpiteistä, kuten tuotteen lisäämisestä ostoskoriin. Laitteellesi lähetetty online-tunniste toimii sinun tunnisteenasi verkkokanavissamme. Tunnisteiden avulla meille välittyy tietoa verkkopalveluidemme tapahtumista. Jos pystymme liittämään online-tunnisteeseen esimerkiksi K-Plussa-kortin numeron tai muun asiakastiedon, pyrimme yhdistämään online-tunnisteen verkon ulkopuolelta kerättyihin asiakastietoihin. Tietojen yhdistämisellä pyrimme tarjoamaan sinulle entistä parempia palveluita ja markkinointia.

Online-tunnistetyypit – tallennusajan perusteella

Eväste voidaan tallentaa laitteellesi pysyvästi tai palvelun käytön ajaksi. Evästeiden avulla sivusto muistaa sinut joko yhden sivustokäynnin ajan (”istuntokohtaisen evästeen” avulla) tai useamman käynnin ajan (”pysyvän evästeen” avulla).

  1. Väliaikainen istuntokohtainen eväste tallennetaan käyttämällesi päätelaitteelle vain siksi aikaa, kun käytät verkkosivua. Eväste poistetaan istunnon päättyessä tai kun selain suljetaan.

  2. Pysyvät evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka lähetetään ja tallennetaan tietokoneellesi määrätyksi ajaksi. Niitä ei poisteta, kun suljet selaimen. Pysyviä evästeitä käytetään silloin, kun halutaan tallentaa tunnisteita ja tietoa useamman kuin yhden selausistunnon ajan.

Online-tunnistetyypit – osapuolen perusteella

Online-tunnisteet kuten evästeet voivat olla palvelun itsensä asettamia (”ensimmäisen osapuolen evästeet”) tai niitä voivat asettaa muut palveluntarjoajan hyväksymät tahot. (”kolmannen osapuolen evästeet”).

  1. Ensimmäisen osapuolen evästeet ”First party cookies” - Ensimmäisen osapuolen evästeitä asettaa se internetsivusto, jolla parhaillaan olet. Vain kyseinen sivusto pystyy lukemaan näitä evästeitä.

  2. Kolmannen osapuolen evästeet ”Third party cookies” - Kolmannen osapuolen evästeitä asettaa ja käyttää eri taho kuin vierailemasi sivuston omistaja. Vierailemallasi sivustolla voi olla upotettua sisältöä, esimerkiksi YouTube-videoita tai Flickr-diaesityksiä. Nämä sivustot voivat silloin asettaa päälaitteellesi omia evästeitään. Palveluntarjoajat kuten Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, LinkedIn ja GooglePlus voivat käyttää evästeitä tiedon jakamiseen sosiaalisissa verkostoissa tai käyttäjätilastojen laadintaan. Suosittelemme tutustumaan sosiaalisten verkostojen evästeiden hallintapolitiikkaan kyseisillä sivustoilla.

  3. Mobiililaitetunnisteet - Mobiilisovelluksissa laitteellesi asetetaan laitekohtaisia tunnisteita. Nämä tunnisteet säilyvät niin kauan, kunnes tyhjennät tunnisteet laitteeltasi.

2. Mihin käyttötarkoituksiin erilaisia online-tunnisteita käytetään

Verkkopalveluissa käytetään erilaisia online-tunnisteita palvelujen toteuttamiseksi ja niiden käytön helpottamiseksi. Online-tunnisteiden avulla voidaan muun muassa analysoida mistä käyttäjät tulevat verkkopalveluihin ja miten verkkopalveluita käytetään. Online-tunnisteita ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään verkkopalvelun käytettävyyden ja käytön seuraamiseksi ja analysoimiseksi sekä palvelun turvallisuuden parantamiseksi. Tietojen avulla verkkopalveluita voidaan kehittää käyttäjäystävällisemmiksi.

K-ryhmä voi tehdä myös tutkimuksia, joissa tallennetaan tietoa esimerkiksi asiakkaan yksittäisellä verkkosivulla tekemistä klikkauksista tai hiiren liikkeistä. Näiden tietojen avulla voidaan parantaa käyttäjien käyttökokemusta ja palvelujen käytettävyyttä.

K-ryhmä käyttää verkkopalveluissaan myös verkkotunnusten välistä seurantaa (ns. sivustolinkitys, cross-domain tracking). Verkkotunnusten välisen seurannan avulla voidaan seurata käyttäjän polkua useamman eri verkkopalvelun välillä. Verkkotunnusten välisen seurannan avulla K-ryhmän verkkopalveluiden käyttäjille voidaan tarjota käyttäjäystävällisempää sisältöä eri verkkopalveluiden välillä. Lisäksi tähän online-tunnisteeseen voidaan liittää palvelusta saatua henkilötietoa, jota voidaan yhdistää muihin lähteisiin, kuten K-Plussa-asiakastietoon.

Evästetyypit Käyttötarkoitukset Esimerkit
Toiminnalliset evästeet Mahdollistavat sivustojen toiminnallisuudet kuten kirjautumisen, ostoskoriominaisuudet ja kieliasetukset. Nämä evästeet pitävät huolen siitä, että sivusto näkyy sinulle oikealla kielellä, kirjautumistietosi voidaan muistaa ja tuotteet pysyvät ostoskorissasi, jos jatkat selailua.
Tuotekehitys ja liiketoiminnan raportointi Mahdollistavat sivustojen ja sovellusten käyttökokemuksen parantamisen sekä raportoinnin liiketoiminnan päätöksenteon tueksi. Näiden evästeiden avulla K-ryhmä voi päätellä mitkä palveluistamme ovat suosittuja ja mitä palveluidemme ominaisuuksia käytetään eniten. Näiden tietojen avulla kehitämme palveluitamme ja korjaamme niissä esiintyviä virheitä.
Mainonnan kohdentaminen Mahdollistavat K-ryhmän ja kolmansien osapuolten sivustojen käyttöön perustuvan mainonnan kohdentamisen. Näiden evästeiden avulla pyrimme siihen, että käyttäessäsi palveluitamme näkisit mahdollisimman sopivaa, kiinnostavaa ja juuri sinulle mieleistä mainontaa.

Online-tunnisteiden hyödyntäminen kohdennetussa markkinoinnissa

Jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen käyttökokemuksen ja näyttää juuri sinua kiinnostavaa sisältöä online-kanavissamme, käytämme K-ryhmän, K-ryhmään kuuluvien kauppiaiden sekä mahdollisten yhteistyökumppaneiden verkkopalveluissa mainonnan online-tunnisteita (selaimissa evästeitä ja mobiililaitteissa mainonnan tunnisteita) sekä muita vastaavia tekniikoita verkkopalveluiden tapahtumien seuraamiseen.

Online-tunnisteiden avulla meille välittyy tietoa siitä, mitä verkkokanavissamme tapahtuu. Näin pystymme räätälöimään palveluja, sisältöä ja markkinointiviestejä vastaamaan sinun tarpeitasi. Esimerkiksi, jos voimme keräämämme tiedon perusteella päätellä sinun olevan kiinnostunut ruokatrendeistä, voimme kohdentaa sinulle ruokatrendeihin liittyvää sisältöä. Voit halutessasi estää tiedon keräämisen muuttamalla selaimen evästeasetuksia. Saatat nähdä K-ryhmän mainontaa verkossa siitä huolimatta, ettet päätä jakaa selailutietoasi kanssamme. Tässä tapauksessa emme kuitenkaan ole pystyneet personoimaan viestin sisältöä juuri sinun tarpeitasi vastaavaksi.

Kohdentaessamme sinulle relevantteja markkinointiviestejä sosiaalisen median kanavissa, yhdistämme K-ryhmän verkkopalveluissa käyttämiämme online-tunnisteita sosiaalisen median kanavan online-tunnisteisiin. Yhdistäminen tapahtuu ryhmätasolla, jolloin sosiaalisen median kanavaan K-ryhmän mainostilin alle muodostuu mainonnan kohdeyleisöjä. Sosiaalisen median kanavalle ei välity tietoa siitä, mikä kohdeyleisöjen online-tunnisteita yhdistää. Tällainen yleisö voi esimerkiksi koostua tunnisteista, joiden on päätelty kuuluvan K-ryhmän parhaille asiakkaille. Sosiaalisen median kanava ei saa tietää ryhmää yhdistävää tekijää eikä ryhmään kuuluvia jäseniä. Kun tiedot välittyvät tällä tasolla, ei yksittäistä henkilöä pystytä tunnistamaan ryhmästä K-ryhmän järjestelmien ulkopuolella. Voit itse hallita sosiaalisen median kanavan käyttäjäasetuksissa kanavassa näytettävän mainonnan kohdentamisen tasoa ja osittain voit myös kieltää mainonnan kohdentamisen.

3. Hallinnointi ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa online-tunnisteita, voit muuttaa Internet-selaimesi tai applikaatiosi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun online-tunnisteita ollaan tallentamassa tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit rajoittaa online-tunnisteiden käyttöä tai estää käytön kokonaan Internet-selaimesi tai applikaatiosi asetuksista. Tarkemmat tiedot online-tunnisteiden hallinnoinnista löydät selaimen tai applikaation ohjeista. Huomaathan kuitenkin, että jos otat esimerkiksi evästetoiminnallisuuden pois käytöstä, ei palveluntarjoaja silloin takaa kaikkien palveluiden toimivuutta. Evästeet ovat tarpeellisia palveluiden toimivuudelle.

Plussa-asiakkaana voit halutessasi kieltää tietojesi käytön markkinoinnin kohdentamiseen ja personointiin asettamalla profilointikiellon. Tämä kielto vaikuttaa K-ryhmän, K-ryhmään kuuluvien kauppiaiden sekä K-ryhmän mahdollisten yhteistyökumppaneiden mainontaan online-kanavissa. Profilointikielto estää niiden tietojesi yhdistämisen online-tunnisteisiin, jotka olemme keränneet ennen kiellon asettamista. Voit asettaa profilointikiellon ottamalla yhteyttä Plussan asiakaspalveluun. Voit milloin tahansa poistaa antamasi kiellon.

Profilointikielto astuu voimaan heti, kun se asetetaan. Saatat kuitenkin nähdä kohdennettua mainontaa vielä hetken, sillä poistut online-median mainonnan kohderyhmistä pienellä viiveellä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kiellon asettaminen ei tule vaikuttamaan vierailuistasi jo mainonnan järjestelmiin vietyihin tietoihin. Mainonnassa sinulle voidaan siis näyttää ennen kiellon asettamista selailemiasi sisältöjä. Jos esimerkiksi verkkokauppa mainostaa ennen kiellon asettamista katsomaasi tuotetta kaikille palvelussa viimeisen viikon aikana vierailleille, tulet sinäkin näkemään näitä mainoksia enintään viikon ajan. Kielto kuitenkin estää uuden tiedon päivittymisen järjestelmiimme.

Profilointikiellon asettamisen jälkeen sinulle näytetään ainoastaan yleisluonteista K-ryhmän, K-ryhmään kuuluvien kauppiaiden sekä K-ryhmän mahdollisten yhteistyökumppaneiden mainontaa online-kanavissa. Mainontaa ei kohdenneta sinulle, eikä sitä personoida sinun tietojesi perusteella. Jotta profilointikieltosi voitaisiin ottaa huomioon vieraillessasi verkkopalvelussamme, on meidän kuitenkin voitava tunnistaa juuri sinut verkkopalvelumme käyttäjäksi. Jos emme pysty tunnistamaan sinua vierailusi aikana, tulet profilointikiellon estämättä näkemään esimerkiksi evästeiden avulla kohdennettua mainontaa. Käytämme tällaisia evästeitä muodostaessamme verkkopalvelun käyttötietojen perusteella kohdeyleisöjä mainontaa varten. Evästeiden avulla voimme kohdentaa mainontaa kaikille sivustomme vierailijoille, joille on tunniste on tallennettu. Tässä tapauksessa emme tiedä, keitä nämä vierailijat todellisuudessa ovat.

Teknisiä tietoja

Palvelu toimii yleisimmillä käyttöjärjestelmillä ja selainohjelmilla. Mikäli haluat saada sivujen kaiken toiminnallisuuden käyttöösi, tarkista, että selaimessasi on käytössä Javascript. Copyright © Kesko Oyj, Kespro 2017. Kaikki oikeudet pidätetään. Lisätietoja: kespro.markkinointi@kesko.fi