Käyttöehdot

Kesko Oyj:n Kespro-liiketoimintaa (jäljempänä Kespro) varten ylläpitämien internet-sivujen (kespro.com) käyttö on sallittua vain näitä käyttöehtoja noudattaen. Käyttämällä Kespron internet-sivuja sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Koska Kespro voi muuttaa käyttöehtoja, kehotamme sinua tutustumaan säännöllisesti näihin käyttöehtoihin. Jos et hyväksy käyttöehtoja, kehotamme sinua ystävällisesti pidättäytymään Kespron internet-sivujen käytöstä.

Tekijänoikeudet

Kespron internet-sivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Kesko Oyj pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai sivuilla toisin mainita. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, jakelu tai tallentaminen on kiellettyä ilman Kesko Oyj:n etukäteistä kirjallista suostumusta lukuun ottamatta erikseen mainittuja poikkeuksia. Lehdistötiedotteita, tiedotteita ja painokelpoisia logoja on sallittua käyttää journalistisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että tiedon lähde mainitaan sitä käytettäessä. Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin. Kespron internet-sivuja saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivujen sisällön osittainenkin jakeleminen on kiellettyä ilman Kesko Oyj:n erillistä kirjallista suostumusta. Sivujen sisältämiin yksittäisiin asiakirjoihin voi liittyä erillisiä käyttöehtoja, joista on mainittu asiakirjan yhteydessä erikseen.

Tunnusmerkit

"KESPRO”, Kespro –logo, ja Kespron tuotteiden ja palveluiden nimet ja logot ovat Kesko Oyj:n tai sen tavarantoimittajien suojattuja tunnuksia ja tavaramerkkejä. Kaikki niiden käyttö edellyttää Kesko Oyj:n tai asianomaisen tavarantoimittajan nimenomaista kirjallista lupaa.

Vastuuvapaus

Kespron internet-sivut esitetään sitoumuksetta ja "sellaisena kuin ne ovat". Kespro ei anna takuuta sivuilla esitettävien tai sitä kautta saavutettavien tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta. Kespro ei takaa sivustonsa keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa. Kespro ei vastaa sivujen saatavuudesta. Kespro pidättää itselleen oikeuden tehdä sivuille muutoksia. Kespron internet-sivuilta voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Tällaisille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Kesprolla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joihin sen sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Kespron toimesta eikä Kespro vastaa niiden sivujen sisällöstä. Kespro ei vastaa sivujen ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Kespro ei ole vastuussa internet-sivuillaan tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Kespron vastuu on enintään Suomen lain pakottavien säännösten mukainen.

Aineiston lähettäminen Kesprolle

Lähettämällä aineistoa jollekin Kespron palvelimista esimerkiksi sähköpostitse tai internet-sivujen välityksellä käyttäjä hyväksyy ja vahvistaa sen, että käyttäjällä on oikeus lähettää aineisto Kesprolle sen vapaasti hyödynnettäväksi ilman eri korvausta käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle, että kaikki aineistossa mahdollisesti esiintyvät henkilöt ovat antaneet suostumuksensa esiintymiselleen ja aineiston julkaisemiselle, että aineisto ei ole laitonta, hyvien tapojen vastaista tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta ja että ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet. Kespro ei ole vastuussa sivujensa käyttäjien lähettämän aineiston sisällöstä. Kespro voi harkintansa mukaan milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta poistaa käyttäjien lähettämän aineiston sivuiltaan.

Yksityisyyden suoja

Kespro noudattaa henkilötietojen käsittelyssä tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä. Siltä osin kuin Kespron internet-sivuilla vierailevien käyttäjien henkilötietoja kerätään muutoin kuin online-tunnisteita varten, kerääminen tapahtuu vierailijan omalla suostumuksella ja heidän itsensä esimerkiksi palautteen tai tapahtumailmoittautumisen yhteydessä ilmoittamana. Kespron tekemä henkilötietojen käsittely on kuvattu Kesko Oyj:n tietosuojaportaalissa (tietosuoja.kesko.fi) saatavilla olevissa tietosuojaselosteissa.

Evästeet

Käytämme tällä verkkosivustolla erilaisia teknisiä sovelluksia, mm. evästeitä, joiden avulla keräämme ja tallennamme tietoja palvelusta. Voimme myös yhdistää näin kerättyjä tietoja. Mikäli annat itsestäsi tunnistamisen mahdollistavia tietoja verkkosivulla, tallennamme myös nämä tiedot muiden tietojen kanssa. Tietoja käytetään muun muassa palvelun käytön seurantaan, kohdennetun mainonnan tuottamiseen ja mainonnan tehon mittaamiseen. Lisätietoja kts. K-ryhmän online-tunnistekäytännöt ja Keskon verkkoselailurekisterin tietosuojaseloste.

Teknisiä tietoja

Palvelu toimii yleisimmillä käyttöjärjestelmillä ja selainohjelmilla. Mikäli haluat saada sivujen kaiken toiminnallisuuden käyttöösi, tarkista, että selaimessasi on käytössä Javascript. Copyright © Kesko Oyj, Kespro 2019. Kaikki oikeudet pidätetään. Lisätietoja: kespro.markkinointi@kesko.fi