Tietosuojaseloste

Tämä seloste koskee henkilötietojen käsittelyä Kespron asiakasrekisterissä

Päivitetty viimeksi 16.3.2022

SISÄLLYSLUETTELO 1. Rekisterinpitäjä 2. Mitä tietoja käsittelemme? 3. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään? 4. Säilytysaika 5. Oikeutesi peruuttaa suostumus 6. Mitä muita oikeuksia sinulla on? 7. Kuinka käytät oikeuksiasi? 8. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista 9. Valitusosoitus 10. Välttämättömät tiedot Kespron palveluiden kannalta 11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml. profilointi 12. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin 13. Tiedot, jotka on hankittu muualta kuin sinulta 14. Tietosuojavastaava

1. Rekisterinpitäjä

Kesko Oyj, Helsinki Y-tunnus 0109862-8 PL 1, 00016 KESKO

Tähän rekisteriin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä Kesproon sähköpostitse kespro.tietosuoja@kesko.fi

2. Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme seuraavia tietojasi:

 • Nimi ja yhteystiedot, kuten
  • Osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Asiakkaan tunnistetiedot
  • Asiakastyyppi (luotollinen / käteinen)
  • Yksityisen elinkeinonharjoittajan Y-tunnus
 • Kielivalinta
 • Antamasi suostumus tai kielto vastaanottaa markkinointiviestintää sähköpostitse tai matkapuhelimeen
 • Asiakassuhteen hoitamiseen liittyviä tietoja, mm.
  • Asiakaspalautteet
  • Asiakaspalvelun puhelunauhoitteet
  • Tietoja markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteistä
 • Luottotietojen tarkistus uuden asiakassuhteen avauksen yhteydessä
 • Verkkopalvelun käyttäjätunnus
  • Palvelujen käytöstä havainnoidut analytiikan avulla johdetut tiedot
 • Ostohistoria mm. tilatut tuotteet ja niiden hintatiedot
 • Toimitustiedot ja maksutapa
 • Verkkokaupan käyttö- ja selaustiedot sekä päätelaitteen tunnistetiedot
 • Tuotesuositus- ja muut kohdennettuun sisältöön liittyvät tiedot ja tunnisteet
 • Verkkoselailutiedot tallennetaan Kesko-konsernin verkkoselailurekisteriin ja niitä käsitellään ko.rekisterin mukaisesti https://tietosuoja.kesko.fi/category/verkkoselailu

3. Missä tarkoituksissa henkilötietojasi käsitellään?

Kespron asiakasrekisterissä käsitellään yksityisasiakkaan, asiakasyrityksen yhteyshenkilön ja potentiaalisten asiakkaiden tietoja. Käsittelemme henkilötietojasi ylläpitäessämme asiakassuhteita ja käsitellessämme tilauksia. Käytämme henkilötietojasi myös Kespron toiminnan ja palvelujen kehittämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen, uusasiakashankintaan, asiakastapahtumien järjestämiseen, kohdennettuun markkinointiin ja sen sisällön tuottamiseen, asiakaspalvelutoimenpiteiden yhteydessä, asiakaspalvelun kehittämiseen, tilausten arkistointiin sekä tutkimuksiin, tilastollisiin tarkoituksiin ja arpajaisiin. Lisäksi tietoja voidaan käyttää väärinkäytösten estämiseen ja luotonvalvontaan. Kespro-tunnuksen luonti ja hallinnointi tapahtuu asiakasyrityksen ja Kespron asiakaspalvelun toimesta Kespron digitaalisissa palveluissa. Kespro-tunnukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta vastaa asiakasyritys itse.

Käsittely on tarpeen sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi ja oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi. Katsomme, että meillä on asiakassuhteeseen perustuva oikeutettu etu käsitellä tietojasi tuottaaksemme, tarjotaksemme ja kehittääksemme sinulle palveluitamme, sekä turvataksemme liiketoimintaamme. Toimintamme kehittämiseksi pyrimme myös tavoittamaan uusia palveluistamme kiinnostuneita henkilöitä.

Sähköisen suoramarkkinoinnin osalta olet antanut suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn.

4. Säilytysaika

Henkilötietojasi säilytetään:

 • Säilytämme asiakkuuteen liittyviä tietoja sekä palveluiden ostotietoja asiakassuhteen ajan ja kaksi vuotta siitä, kun asiakassuhde on päättynyt.
 • Mikäli et ole rekisteröitynyt asiakkaaksemme, säilytämme yksittäisen oston yhteydessä antamiasi tietoja kaksi vuotta tilauksestasi.
 • Potentiaalisten asiakkaiden tietoja säilytämme asiakassuhteen syntymiseen saakka tai kunnes yritys lopettaa toimintansa. Säilytämme tietoja kuitenkin enintään kaksi vuotta.
 • Asiakaspalvelun sähköpostikeskusteluita säilytämme puolitoista vuotta siitä, kun asia on päätetty.
 • Asiakas- ja myyntipalvelun saapuvien sekä soitettujen puhelunauhoitteita säilytämme 27 vuorokautta siitä, kun asia on päätetty.
 • Kirjanpitomme tositeaineistoon sisältyviä tietoja säilytämme kuluvan vuoden ja sitä seuraavan kuuden vuoden ajan.

5. Oikeutesi peruuttaa suostumus

Kun henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi.

Henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen silloin kun olet antanut luvan sähköiseen suoramarkkinointiin. Voit peruuttaa antamasi suostumuksen jokaisen sähköisen markkinointikirjeen alaosassa olevan ”Tilausten hallintakeskus”-linkin kautta tai olemalla sähköpostilla yhteydessä asiakaspalveluumme osoitteeseen kespro.myynti@kesko.fi.

6. Mitä muita oikeuksia sinulla on?

Tietojen tarkastaminen Kun pyydät saada pääsyn tietoihisi, Kesko ilmoittaa käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei sekä toimittaa jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista.

Tietojen korjaaminen Sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötietosi täydennetyiksi ja myös virheelliset tietosi korjatuiksi.

Tietojen poistaminen Sinulla on oikeus pyytää henkilötietosi poistamista rekisteristä. Tietosi poistetaan, jos käsittelylle ei enää ole olemassa laillista perustetta.

Tietojen siirtäminen Sinulla on oikeus saada meille itse toimittamasi tiedot koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, kun käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittely tehdään automatisoidusti.

Käsittelyn vastustaminen Voimme käsitellä henkilötietojasi oikeutetun edun perusteella osana liiketoimintaamme harkittuamme, ettei käsittely loukkaa henkilötietojesi suojaa. Näissä tilanteissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaisiin syihisi vedoten.

Voit myös milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointia varten.

Käsittelyn rajoittaminen Sinulla voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelyä on rajoitettu, rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti käsittele tietojasi muuten kuin säilyttämällä tiedon. Tämä oikeus sinulla on esimerkiksi, kun kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jos käsittely on lainvastaista tai jos olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä ja odotat vastausta kyseiseen toimenpidepyyntöön.

7. Kuinka käytät oikeuksiasi?

Keskolla on tietosuojaportaali osoitteessa tietosuoja.kesko.fi. Portaalissa voit tehdä toimenpidepyynnön tunnistautumalla vahvasti pankkitunnuksillasi. Portaalin kautta saamaamme pyyntöön vastaamme ensisijaisesti portaalin kautta ellet nimenomaan pyydä muuta toimitustapaa.

Mikäli et halua tai voi käyttää portaalin palveluita, voit myös lähettää meille henkilökohtaisesti allekirjoittamasi pyynnön kirjeitse yllä mainittuun osoitteeseen ja merkitse kuoreen ”tietosuoja”. Vaihtoehtoisesti voit ottaa puhelimitse yhteyttä yllä mainittuun yhteyshenkilöön. Tällaisen pyyntöön vastaamme kirjeitse. Mikäli vastaus sisältää henkilötietojasi, toimitamme kirjeen henkilökohtaisena kirjattuna kirjeenä. Kirjettä ei voi kuitata vastanotetuksi kukaan muu, kuin vastanottajaksi merkitty henkilö. Näin varmistamme kirjeen oikean vastaanottajan ja tietojen luottamuksellisuuden.

8. Tietoja henkilötietojen vastaanottajista

Kesko rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse mutta käyttää myös apunaan erilaisia palveluntuottajia. Kesko pyrkii käyttämään parhaita ja luotettavia yhteistyökumppaneita ja vastaa valitsemiensa palveluntuottajien toiminnasta henkilötietoja käsiteltäessä. Nämä palveluntuottajat voivat vaihdella, mutta niihin kuuluu tietotekniikkapalveluiden tuottajia.

Henkilötietoja katsotaan siirtyvän EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle tietotekniikkapalveluiden tuottamisen yhteydessä, kun henkilötietoihin on käyttömahdollisuus Intiasta käsin. Tästä tietojen siirrosta on tehty palvelutoimittajan kanssa sopimus noudattaen EU-komission vahvistamia mallisopimuslausekkeita. Mallisopimuslausekkeisiin voit tutustua osoitteessa EU-oikeuden sivuilla.

Voimme luovuttaa asiakkaamme yhteyshenkilön yhteystiedot yhteistyökumppanillemme, kuten tavarantoimittajalle, näiden kahden tahon yhteydenpitoa ja keskinäistä yhteistyötä varten. Ilmoitamme tällaisesta luovutuksesta yhteyshenkilölle erikseen ennen tietojen luovuttamista. Myös eräillä viranomaisilla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus. Tällaisia viranomaisia ovat mm. poliisi-, tulli-, rajavartio- ja veroviranomaiset.

9. Valitusosoitus

Mikäli katsot, että emme käsittele henkilötietojasi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti, voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomessa kyseinen viranomainen on tietosuojavaltuutettu.

10. Välttämättömät tiedot Kespron palveluiden kannalta

Jotta voisimme tarjota sinulle palveluitamme, on meidän käsiteltävä asiakassuhteen kannalta välttämättömiä henkilötietojasi. Tällaisia tietoja ovat mm. nimi ja yhteystietosi.

11. Tieto automaattisesta päätöksenteosta ml. profilointi

Emme käytä tämän rekisterin tietoja automaattiseen päätöksentekoon kuten profilointiin.

12. Tietojen käyttö muihin tarkoituksiin

Emme käytä tietoja muihin kuin tässä asiakirjassa ilmoitettuihin tarkoituksiin. Mikäli myöhemmin ilmenee uusia käyttötarpeita informoimme sinua siitä ja tiedon käsittelyperusteesta. Tarvittaessa pyydämme sinulta suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn uusia käyttötarkoituksia varten.

13. Tiedot, jotka on hankittu muualta kuin sinulta

 • Keräämme tietoja asiakasyrityksen edustajalta
 • Päivitämme osoite- ja nimenmuutostietoja, tarkistamme luottotietoja ja vastaanotamme potentiaalisten yritysasiakkaiden tietoja Suomen Asiakastieto Oy:ltä

14. Tietosuojavastaava

Voit olla yhteydessä Keskon tietosuojavastaavaan, jos asiasi koskee henkilötietojen käsittelyä tai EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen perustuvien oikeuksiesi käyttämistä Keskon tai se tytäryhtiöiden toiminnoissa. Saat yhteyden Kesko Oyj:n tietosuojavastaavaan sähköpostitse tietosuojavastaava@kesko.fi