Kylä-kysely: Kasvisten kysyntä kasvaa myös ravintoloissa

Mitä asiakkaat haluavat syödä ravintolassa vuonna 2021? Lisääntyykö kasvisruoan kysyntä? Selvitimme, kuinka kuluttajat tekevät matkaa punaisesta lihasta broileriin, kalaan ja kasviksiin.

Julkaistu

Teksti

Anitra Rönkkö

Kuvat

iStockphoto

1. Raaka-aineet

18 prosenttia kyselyyn vastaajista oli vähentänyt porsaanlihan käyttöä huomattavasti. 16 prosenttia ilmoitti vähentäneensä naudanlihaa huomattavasti, kolmantena oli riista, jossa vastaava luku oli 11 prosenttia. Samaan aikaan 24 prosenttia vastaajista ilmoitti lisänneensä huomattavasti vihannesten ja juuresten käyttöä. Kalaa oli lisännyt huomattavasti 14 prosenttia vastaajista, broileria puolestaan 12 prosenttia.

2. Ruokailutilanteet

Tutkimuksen mukaan ravintolalounaissa punaisen lihan käyttöä oli vähennetty merkittävästi, mutta ravintolassa syödyllä illallisella punaisella lihalla oli edelleen vankka asema. Voimakkaimmin punaisen lihan käyttö oli vähentynyt kotona valmistetuissa lounaissa ja illallisissa.

3. Raaka-aineiden käyttö tulevaisuudessa

Vastaajat kertoivat lisäävänsä vihannesten ja juuresten, kalan ja kasvisproteiinien käyttöä ravintoloissa tulevan vuoden aikana. Peräti 42 prosenttia ilmoitti lisäävänsä ravintoloissa vihannesten ja juuresten käyttöä. Naudanlihan ja porsaanlihan käytön ei odotettu juurikaan lisääntyvän.

Tutkimuksessa lihan käytön vähentämisen taustalla näyttää olevan kiinnostus omaan hyvinvointiin, sillä 69 prosenttia vastaajista haluaa syödä terveellisemmin. Toinen tärkeä syy on ruokavalion keventäminen. Vastaajista 33 prosenttia ilmoitti ympäristönäkökulman olevan syynä lihan vähentämiseen.

Isoimpia haasteita kasvisruoan syömiselle asettavat ruoan esillepano, suppea valikoima ja ruoan mauttomuus.

24%

ilmoitti lisänneensä huomattavasti vihannesten ja juuresten käyttöä.

16%

ilmoitti vähentäneensä naudanlihan käyttöä huomattavasti.

33%

ilmoitti ympäristönäkökulman olevan syynä lihan vähentämiseen.

42%

aikoo tulevaisuudessa lisätä ravintoloissa vihannesten ja juuresten käyttöä.

Kylä-kysely

Huhtikuussa tehtyyn tutkimukseen vastasi 1 467 K-kyläläistä. Kylä on K-ryhmän asiakasyhteisö, joka kehittää K-ryhmän tuotteita ja palveluita yhdessä Kylän jäsenten kanssa.

Me Kesprossa autamme kaiken kokoisia asiakkaitamme menestymään sekä kehittämään liikeideaansa. Meiltä saat palvelua niin henkilökohtaisesti kuin digitaalisissa kanavissa.

Tule asiakkaaksi

Asiakkaanamme käytössäsi on Suomen laajin tukkuvalikoima Kespronet-verkkopalvelun kautta. Logistiikka - ja jakeluverkostomme kattaa koko Suomen.

Tilaa Kespronetistä