Uusi jätelaki muuttaa lajittelua

Tänä vuonna voimaan astuva jätelaki laittaa jätteiden lajittelun uusiksi myös ravintola-alalla. Velvoitteiden omaksumiseen voi saada jatkossa apua myös Kesprolta.

Julkaistu

Teksti

Pi Mäkilä

Kuvat

Kespro ja iStock

Suomalaisen jätelainsäädännön uudistus on parhaillaan käynnissä. Laki koskettaa myös ravintola-alaa, sillä uusi jätelaki määrää muun muassa yritykset lajittelemaan jätteet entistä tarkemmin. Laki on tarkoitus saattaa eduskunnan käsittelyyn vuoden 2021 aikana, mutta aikataulu voi vielä muuttua.

”Uuden jätelain taustalla on Euroopan unionin jätedirektiivi, joka velvoittaa kierrättämään yhä suuremman osan jätteistä. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteiskuntajätteiden ja pakkausten entistä tarkempaa kierrätystä. Koska valtakunnalliset jätelajitteluvelvoitteet koskevat jatkossa myös yrityksiä, muutos vaikuttaa merkittävästi ravintola-alan toimijoihin”, kertoo Kespron QEHS Manager Mia Haavisto.

Vastuullisuus jätelaki biojätepussi

Ravintoloille muutos tarkoittaa lisätöitä. Jos jätteen määrä ylittää tietyn määrän viikossa, ravintolalla on velvollisuus lajitella ne. Esimerkiksi biojätettä ei saa tällöin laittaa enää sekajätteisiin.

”Tällä hetkellä näyttää siltä, että jätemäärät ylittyvät isolla osalla yrityksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että eri jätteet täytyy kierrättää asianmukaisesti. Myös keräyskäytännöistä täytyy huolehtia entistä tarkemmin”, Haavisto sanoo.

Vastuullisuus jätelaki perunan kuoret Uudistuvan jätelain mukaan ravintolalla on velvollisuus lajitella jätteensä, mikäli tietty määrä jätettä viikossa ylittyy.

Jätteistä tulee myös raportoida

Uudistuva jätelaki vaikuttaa myös tuottajavastuujärjestelmiin, eli pakkaustuottajien vastuut ja kustannukset tulevat kasvamaan. Lisäksi laki vaikuttaa raportointivelvollisuuteen.

”Jätteiden määrästä tulee pitää kirjaa, ja se teettää varmasti tulevaisuudessa lisätöitä monelle. Avuksi tarvitaan esimerkiksi jätehuoltoyhtiön hyvätasoinen raportointijärjestelmä”, Haavisto sanoo.

Vastuullisuus kuuluu oleellisesti Kespron strategiaan, joten olemme iloisia, jos voimme auttaa asiakkaitammekin vastuullisuuskysymyksissä.
Mia Haavisto, Kespro

Kespron tavoitteena on tarjota asiakkailleen apua, jotta uuden jätelain omaksuminen ja noudattaminen sujuisi kaikkien osalta mahdollisimman helposti.

”Selvitämme parhaillaan, miten voisimme jatkossa auttaa asiakkaitamme tässä asiassa. Ravintola-alalla arki pyörii tiukasti keittiössä ihan muissa kiireissä, ja lakimuutos voi aiheuttaa monelle harmaita hiuksia”, Haavisto sanoo. Hän muistuttaa, että Kesprolla on paljon omaa osaamista ja asiantuntijuutta vastaavien asioiden parissa.

”Voimme hyödyntää myös esimerkiksi kumppaneidemme osaamista. Vastuullisuus kuuluu oleellisesti Kespron strategiaan, joten olemme iloisia, jos voimme auttaa asiakkaitammekin vastuullisuuskysymyksissä. Se, että asiat hoituvat sujuvasti uuden jätelain tultua voimaan, on viime kädessä kaikkien yhteinen etu”, Haavisto painottaa.

Lakiin on tulossa näillä näkymin jonkinasteinen siirtymäaika. Se helpottaa yritysten mahdollisuuksia järjestää oma jätehuoltonsa ajan tasalle.

”Kyseessä on iso kokonaisuus, jonka yksityiskohdat saattavat muuttua vielä. Lakimuutokseen liittyy lisäksi niin sanottu kertakäyttömuovidirektiivi, jonka tarkoituksena on kieltää EU-alueella tietyt kertakäyttöiset muovit, kuten muovipillit. Tämäkin lakiosuus on vasta tulossa eduskunnan käsittelyyn”, Haavisto lisää.

Vastuullisuus jätelaki alumiini

Uudistus koskee lähes kaikkia

Uusi jätelaki liittyy EU:ssa kesällä 2018 hyväksytyn jätesäädöspaketin toimeenpanoon Suomessa. EU:n jätesäädöspaketin tavoitteena on vähentää jätteen määrää ja lisätä jätteen uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

Uudistettu jätedirektiivi laittaa kierrätykseen kerralla vauhtia: jätedirektiivin mukaan yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää 55 prosenttia vuonna 2025, 60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035.

Samalla pakkausjätteen kierrätystavoitteet nousevat, sillä kaikesta pakkausjätteestä tulee kierrättää 70 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi eri pakkausjätteille on asetettu materiaalikohtaiset kierrätystavoitteet. Jätesäädöspaketissa tarkennetaan myös muun muassa jätteen määritelmiä sekä muiden jätteiden kulun seurantaa ja jäljitettävyyttä.

Yritysten lisäksi jätelain uudistukset koskevat muun muassa kotitalouksia ja kiinteistöjä. Pian esimerkiksi kaikissa taajamien kiinteistöissä täytyy kierrättää sekä muovi-, metalli-, lasi- ja kuitupakkaukset että biojäte.

Tiesitkö?

  • 70 % pakkausjätteestä tulee kierrättää vuoteen 2035 mennessä.
  • 55 % yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää vuonna 2025, 60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035.

Lähde: Ympäristöministeriö

Me Kesprossa autamme kaiken kokoisia asiakkaitamme menestymään sekä kehittämään liikeideaansa. Meiltä saat palvelua niin henkilökohtaisesti kuin digitaalisissa kanavissa.

Tule asiakkaaksi

Asiakkaanamme käytössäsi on Suomen laajin tukkuvalikoima Kespronet-verkkopalvelun kautta. Logistiikka - ja jakeluverkostomme kattaa koko Suomen.

Tilaa Kespronetistä