Vielä saavuttamattomien asioiden tavoitteleminen yhdistävät Naughty BRGR’n Akseli Herleviä ja Fredmania

Millainen mies on Akseli Herlevi, mies ikonisen Naughty BRGR -hampurilaisketjun takana? Mikä on hänen bisnesfilosofiansa, jolla synnytetään menestystarinoita? Ja mitä foodservice-alan tulisi ottaa koronapandemiasta opiksi? Otimme asioista selkoa.

Julkaistu

Teksti

Riikka Kontio / Fredman

Kuvat

Aleksi Poutanen / Otavamedia & Fredman

Think Big -asenteella saavutetaan unelmia

Akseli Herlevi on mies, joka on verrattain nuorena saavuttanut paljon. Hän on luonut lyhyessä ajassa jo ikoniseksi muodostuneen Naugnty BRGR -hampurilaiskejun, jonka burgereiden nimet asiakkaat muistavat ulkoa, ja joka onnistuu kerta toisensa jälkeen yllättämään asiakkaansa, positiivisesti. Tähän tarvitaan aimo annos rohkeaa asennetta, ripaus rämäpäisyyttä ja tujaus ahkeraa tekemisen meininkiä, sopivasti huumorilla höystettynä. Menestysreseptin nimi on Think Big.

Akselin ja tiiminsä loihtimat hampurilaiset ovat jotain muuta kuin mihin olemme aiemmin tottuneet. Ne kutkuttelevat makuhermoja, saavat leukapielet kokemaan taivaita ja mielen hurmioon – ne saavat anteeksipyytelemättömästi haluamaan lisää. Eikä Akseli todellakaan pyytele anteeksi hävyttömän herkullisia hampurilaisiaan, sillä sehän on juuri se juttu, millä hänen hampurilaisensa erottuvat muista. Tämä asenne on siivittänyt myös miehen menestykseen. “Pitää osata unelmoida isosti, eikä kannata apinoida muita, vaan lähteä tekemään jotain ihan omaa juttua”, on Akselin bisnesfilosofia.

Erottaudutaan muista tekemällä omaa juttua

Oma juttu on myös Naughty BRGR’n Lab, tai Labra, Sturenkadun ravintolan yhteydessä. Akseli kuvailee Labraa eksperimentaaliseksi testilaboratorioksi, jossa kehitellään uusia makuja hampurilaisiin ja testataan ennakkoluulottomasti, mitä hampurilainen voi oikeasti olla. Uudet hampurilaiset kehitellään siis täällä.

Lab on kuitenkin enemmän kuin pelkkä tuotekehityselementti, sillä siellä voidaan pitää kokkikoulua, esimerkiksi Burgerakatemiaa, tai pilotoida jonkin kumppanin kanssa uutuustuotteita. Tila onkin toiminut Fredmanin ammattikeittiöille kehittämien työvälineiden ja ratkaisujen pilottikeittiönä. Moneen taipuvassa Labissa järjestetään toisinaan myös tilaisuuksia yritysasiakkaille ja tapahtumia yhdessä somevaikuttajien kanssa.

“Tiettävästi kellään muualla maailmassa ei ole vastaavaa labraa”, pohtii Akseli, ja jatkaa, että “New Yorkissa tosin yhdellä on pikkaisen tämmöinen vastaava, mutta ei yhtä monipuolinen”.

Vaikka Akseli ei kannatakaan apinointia, vaikutteita hän silti hakee muun muassa matkustelemalla ympäri maailmaa. Matkoilta saadut kokemukset ja elämykset ruokkivat hänen luovuuttaan ja päätyvät usein myös uusiksi mauiksi hänen hampurilaisiinsa - Labran kautta tietysti.

Koronapandemia osoitti foodservice-alan kehittämistarpeet

Foodservice-ala otti koronapandemian ja sen mukanaan tuoman lock downin aikana raskaammin osumia kuin moni muu toimiala, ja vaikutukset tuntuvat yhä. Myös Naughty BRGR’in liiketoimintaa koronakevät kouri ankarasti, ja sen myötä Akseli Herlevi onkin pohtinut paljon, miten foodservice-ala voisi jatkossa paremmin varautua vastaavien pandemioiden varalle. Nyt hänellä on selkeä listaus konkreettisia kehittämistoimia, joita myös hänen ravintoloissaan toteutetaan.

“Ensinnäkin pitää olla hereillä, ja olla koko ajan valmis muuttumaan ja kehittämään toimintojaan. Lisäksi tarvitaan kykyä tehdä entistä rohkeampia päätöksiä, ja entistä nopeammin, sillä muutos on jatkuvaa ja voi tulla yllättäen, kuten keväällä koettu pandemia osoitti. Yritysten ketteryydestä ei suotta puhuta, pitää olla notkea ja nopea”, tuumailee Akseli.

Akseli korostaa myös yrityksen kassan suojaamisen merkitystä: “Yrityksen kassan suojaaminen on poikkeusoloista selviytymisen kannalta aivan keskeistä. Sitä voi suojata esimerkiksi neuvottelemalla uusiksi kiinteisiin kuluihin liittyvät sopimukset.” Lisäksi hän neuvoo myös varautumaan henkilöstön lomautuksiin suunnitelmalla. Valmiit suunnitelmat helpottavat ja nopeuttavat päätöksentekoprosessia, eli tuovat juuri sitä nopeutta ja ketteryyttä, jonka perään Akseli ensimmäisenä kuulutti.

Myös pitkät, usein kolmannen osapuolen varassa olevat raaka-aineiden ja tarvikkeiden kuljetukset osoittuivat kevään poikkeusoloissa haavoittuviksi. Sen vuoksi Akselin mielestä onkin hyvä miettiä, miten toimitusketjuja saataisiin enemmän omiin näppeihin.

Kaikista tärkeimmäksi keinoksi Akseli nostaa kuitenkin hygieniaratkaisut, joiden avulla voidaan varmistaa niin henkilöstön kuin asiakkaiden turvallisuus. Ilman asiakkaita, sen paremmin kuin ilman henkilöstöäkään, mikään ravintolaliiketoiminta ei elä. Naughty BRGR’lla luotetaan Fredmanin työvälineisiin sekä Food Tech -palveluihin.

Ihmisten ostokäyttäytymisen muutos haastaa ravintoloita kehittämään toimintojaan

Koronapandemia muutti pysyvästi asiakkaiden ostokäyttäytymistä. Ihmiset haluavat tietysti ruokaa edelleen, mutta jatkossa sitä syödään entistä useammin jossain muualla kuin ravintoloissa.

Liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta Akseli nostaakin tärkeimpänä esille take away -myynnin kehittämisen, sillä sen kannattavuus on muun muassa verrattain kalliiden kuljetuskustannusten vuoksi muuta liiketoimintaa heikompaa. Nyt viimeistään pitäisi miettiä, millä tavoin toimintoja ja prosesseja voisi kehittää, jotta take away -myynnin kannattavuutta saataisiin parannettua.

Kaiken kaikkiaan Akseli herättelee foodservice-alalla toimivia ja sille aikovia miettimään jatkuvasti uusia versovia liiketoimintamahdollisuuksia siitä näkökulmasta, mitä yrityksen pitäisi tehdä selviytyäkseen, jos pandemian uhka jää pysyväksi. Eikä ainoastaan huomenna tai seuraavan vuoden aikana, vaan seuraavan 10 vuoden aikana. Akselin mielestä nyt olisi tarpeen ymmärtää, että “asiakkaat odottavat saavansa ruoan sinne, missä ovat, joten ravintoloiden pitää pystyä toimittamaan ateriat sinne, missä asiakkaat ovat - nopeasti, turvallisesti ja kannattavasti”.

Hampurilainen käsissä

Digitaalisten palveluiden kehittäminen asiakkaiden sitouttamiseksi

Asiakkaiden sitouttamisen yritykseen Akseli Herlevi näkee myös yhtenä ravintolaliiketoiminnan lähitulevaisuuden kehittämiskohteena. Tämän merkitys on noussut koronapandemian myötä.

Asiakasuskollisuutta kehitettäessä täytyy tietysti panostaa asiakaskokemukseen, mutta ajattelua tulisi laajentaa tässäkin siitä perinteisestä ravintolan asiakastiloissa tapahtuvasta asiakaspalvelusta take away -myyntiin sekä lisäksi digipuolelle, minkä kautta asiakas yhä useammin ateriansa ostaa. Yhtenä ideana hän mainitsee kanta-asiakasohjelman, jonka avulla asiakasta saadaan tuotua lähemmäs yritystä. Naughty BRGR’lla ideoidaan jatkuvasti, millaisia asiakkaan elämää helpottavia palveluita digitaaliset ratkaisut voisivat tarjota, ja uusia palveluita otetaankin ketterästi käyttöön ja testaukseen.

Lopuksi Akseli muistuttaa, että “ne yritykset, jotka keskittyvät vain turvaamaan olemassa olevaa liiketoimintaa, eivät lopulta ole niitä voittajia. Pitää siis olla rohkeutta kokeilla uutta, sillä niistä syntyy menestystarinoita – tämä pätee myös poikkeusaikoina”.

Vielä saavuttamattomat tavoitteet toimivat motivaattoreina

Viime vuodet Akseli Herlevi on toteuttanut määrätietoisesti unelmaansa, eli rakentanut ja kasvattanut vuonna 2015 perustamaansa Naughty BRGR -ravintolaterttua, jollaiseksi hän mieluiten ravintolakejtuaan nimittää. Tällä hetkellä tertussa on ravintoloita jo kahdeksan, joista kaksi uusinta on perustettu ihan hiljattain, koronakevään aikana.

Kaikkia unelmia ei ole kuitenkaan vielä toteutettu, sillä Akselin haaveissa siintää Naughty BRGR’n Euroopan valloitus jonain päivänä. “Kaikista ultimaattisin tavoite on kuitenkin päästä opettamaan amerikkalaisille, kuinka hampurilaisia tehdään - se olisi kovin juttu ikinä!”, summaa Akseli.

Akselin mielestä unelmia ja tavoitteita pitää olla, sillä ne motivoivat: “saavuttamattovat tavoitteet saavat aamuisin heräämään ja lähtemään töihin”. Myös fredmanilaisia motivoi ja inspiroi työssä kunnianhimoinen tavoite - täydellinen keittiö – eli halu rakentaa ammattikeittiöistä älykkäitä työympäristöjä, joissa yhdistyvät vastuulliset ja turvalliset ruokateknologian tuotteet ja palvelut. Uusimpana keittiövallanmukouksen eteenpäin viejänä on Chefstein®-palvelu, jonka avulla keittiöammattilaisen työ helpottuu, tehostuu ja maistuu paremmalta kuin koskaan. Chefstein® on myös Naugty BRGR’lla käytössä, sillä se on foodservice-alan tulevaisuutta – ja menestymisenhän myös jatkossa Akseli haluaa varmistaa.

Vatsan lisäksi on tärkeää ruokkia unelmia

Hakeutuminen kokkikouluun ei ollut Akselille aikoinaan itsestäänselvä valinta, sillä pienenä poikana hänellä ei ollut tulevasta ammatistaan mitään ajatuksia. Ammatinvalinta tapahtuikin enemmän pakon edessä vasta siinä vaiheessa, kun koulussa piti alkaa miettimään, mitä sitä alkaa isona tekemään.

Akselin harkitsi hetken aikaa, että lähtisi opiskelemaan talonrakennuslinjalle tai Ypäjän hevosopistolle ravikuskiksi, mutta päättikin sitten hakea kokkikouluun. Akseli kertoo, että opintomenestys ei ollut erityisen hyvä peruskoulussa, mutta aloitettuaan opinnot ravintolapuolella koulu alkoi yllättäen maistumaan ja hän alkoi pärjäämään. “Oli semmoinen konteksti, jonka ympärillä sitten kaikki muutkin aineet onnistui ja sain tosi hyviä arvosanoja. Hyvä palaute ja opiskelumenestys draivas eteenpäin ja ruokki unelmia”, Akseli on miettinyt jälkeenpäin.

Omakohtaisen kokemuksensa myötä Akseli osaa arvostaa hyvää ja kannustavaa ilmapiiriä, ja hänelle on tärkeää, että myös työpaikalla kaikilla on hyvä meininki. Naughty BRGR’iin hän on onnistunut luomaan työyhteisön, joka tuntuu kuin perheeltä. Huipputiimistään hän saa itsekin virtaa töiden tekemiseen ja unelmien tavoittelemiseen.

Akseli Herlevi pitelee hampurilaista kädessä

Akseli Herlevi arvostaa laatua ja luotettavuutta

Kaikki Fredmanin tuotteet lunastavat aina Professional Food Contact -lupauksen. Se tarkoittaa keittiöammattilaisten työvälineiltään vaatimaa laatua ja sitä, että ne sopivat elintarvikekontaktiin. Näihin Fredmanin ravintoloille ja ammattikeittiöille kehittämiin ruoan suojaamiseen ja keittiön hygieenisenä pitämiseen tarkoitettuihin tuotteisiin Akseli Herlevi ja Naughty BRGR luottavat:

Carita ® -liinat - Aito ja alkuperäinen klassikko

Carita®-liina on ammattilaisen valinta keittiön hygieenisenä pitämiseen. Carita®-liina on valmistettu luonnonmukaisista, uusiutuvista raaka-aineista ja sille on myönnetty todistus soveltuvuudesta elintarvikekontaktiin.

Carita® nitriilikäsineet - Suomalaisen keittiöammattilaisen arvostama täydellinen työväline

Fredmanin käsineet ovat suomalaisen keittiöammattilaisen arvostamia, täydellisiä työvälineitä, jotka parantavat ruokaturvallisuutta. Ne ovat tarkoitettu suojamaan elintarvikkeiden käsittelyssä ja keittiön siivouksessa. Eri kokovaihtoehdot ja joustavat materiaalit takaavat hyvän istuvuuden. Kaikki Fredmanin käsineet ovat elintarvikekontaktiin hyväksyttyjä.

Elmu®kelmut - Keittiöammattilaisten valinta

Aito ja alkuperäinen Elmu®kelmu suojelee parhaita makuja, sillä se on ilmatiivis ja itsestään tarttuva. Se pysyy tiiviisti kiinni ja paikoillaan astian reunoilla. Elmu®kelmua voit käyttää myös ruoanvalmistuksessa ja leivonnassa, sillä se soveltuu kontaktiin kosteiden, happamien ja rasvaisten elintarvikkeiden kanssa. Se toimii ruoan jäähdyttämiseen, pakastamiseen ja kuumentamiseen.

Green PE-pussit – Uusi ja ekologisempi Green PE-muovipussi on ammattikeittiöiden huipputuote

Ekologisempien Fredman Green PE -muovipussien pääraaka-aine on lähtöisin luonnosta, sillä pussien polyeteeni on valmistettu sokeriruo’osta. Uusiutuvista luonnonvaroista valmistetulla Green PE -materiaalilla on samat käyttöominaisuudet kuin perinteisellä muovilla. Keskeinen hyöty biopohjaisten Fredman Green PE -muovipussien käytöstä tulee pienemmästä hiilijalanjäljestä sekä fossiilisten polttoaineiden säästämisestä.

Fredman Professional Kitchen Oy

  • Vastaa Food Tech -palveluiden ja Fredman-työvälineiden myynnistä foodservice-sektorilla Suomessa ja Baltiassa.
  • Tavoittelee täydellistä keittiötä, jossa yhdistyvät vastuulliset ja turvalliset ruokateknologian tuotteet ja palvelut.
  • Yhdistää tietoa, teknologiaa ja monipuolista ammattitaitoa paremman ruoan puolesta.
  • Kaikki Fredman-tuotteet lunastavat Professional Food Contact -laatuvaatimukset.
  • Vastuullisuusvisio: vuoteen 2030 mennessä kaikki tuotteemme ovat kierrätettäviä ja ne on valmistettu uusiutuvista raaka-aineista.

Me Kesprossa autamme kaiken kokoisia asiakkaitamme menestymään sekä kehittämään liikeideaansa. Meiltä saat palvelua niin henkilökohtaisesti kuin digitaalisissa kanavissa.

Tule asiakkaaksi

Asiakkaanamme käytössäsi on Suomen laajin tukkuvalikoima Kespronet-verkkopalvelun kautta. Logistiikka - ja jakeluverkostomme kattaa koko Suomen.

Tilaa Kespronetistä