EK:lta pelastuspakettiesitys yritysten kassakriisin välttämiseksi

Elinkeinoelämän keskusliitto on tänään julkaissut esityksensä 10 kohdan ratkaisuksi yritysten kassakriisiin. Kriisi on iskenyt kaikkein vaikeimmin suurista toimialoista matkailu- ja ravintola-alaan.

Julkaistu

Teksti

MaRa ry

EK esittää monia tärkeitä toimia yritysten kassakriisin välttämiseksi. EK esittää muun muassa, että TE-hallinto maksaa palkkatukea työnantajille, jotka sitoutuvat välttämään lomautuksia ja irtisanomisia. Tukea saavien yritysten tulee toimia toimialoilla, joilla koronaepidemia on aiheuttanut kysynnän dramaattisen laskun, esimerkkinä EK mainitsee matkailu- ja ravintola-alan. Tuki olisi enimmillään 70 prosenttia niiden henkilöiden koronakriisiä edeltävien 3 kuukauden bruttopalkasta, jotka välttävät lomautuksen tai irtisanomisen tuen ansiosta. TE-hallinto ratkaisisi tuen saamisen esityksen mukaan kahdessa päivässä.

– Tilapäinen kriisipalkkatuki on erinomainen esitys, joka helpottaisi merkittävästi matkailu- ja ravintola-alan yritysten asemaa. Yhdessä muiden jo päätettyjen, työmarkkinaosapuolten eilen esittämien ja EK:n tässä pelastuspaketissa esittämien tukitoimien kanssa se pelastaisi satoja jäsenyrityksiämme konkurssilta ja tuhansia alan työntekijöitä työpaikkojen menetykseltä. Toivon, että hallitus vie EK:n esittämää pelastuspakettia kokonaisuudessaan nopeasti eteenpäin, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo.

Lappi muistuttaa, että muissa Pohjoismaissa on jo tehty mittavia paketteja elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamiseksi.

– Hintalappu on iso, mutta vielä raskaammat ovat taloudelliset ja henkiset kustannukset, jos yritykset joutuvat sopeutumaan koronakriisiin konkurssien ja massatyöttömyyden kautta, Timo Lappi toteaa.

Matkailu- ja ravintola-alan yritysten palvelujen kysyntä on jo nyt laskenut eri toimialoilla 70–100 prosenttia normaaliin verrattuna. Yritysten ja työpaikkojen pelastamiseksi yritykset ovat lomauttaneet ja lomauttavat henkilökuntaansa. Henkilöstökulujen osuus toimialalla on keskimäärin noin 30 prosenttia liikevaihdosta. Tämän hetkisen arvion mukaan ilman mittavia valtion tukitoimia MaRan 2 800 jäsenyrityksestä 30–40 prosenttia ajautuu konkurssiin ja vähintään 20 000 – 30 000 työntekijää joutuu työttömäksi.

Lähde: Mara ry:n tiedote

Me Kesprossa autamme kaiken kokoisia asiakkaitamme menestymään sekä kehittämään liikeideaansa. Meiltä saat palvelua niin henkilökohtaisesti kuin digitaalisissa kanavissa.

Tule asiakkaaksi

Asiakkaanamme käytössäsi on Suomen laajin tukkuvalikoima Kespronet-verkkopalvelun kautta. Logistiikka - ja jakeluverkostomme kattaa koko Suomen.

Tilaa Kespronetistä