Foodservice-tukku Kespron sertifikaatit

Katso tiedot Kespron sertifikaateista.

Julkaistu

Teksti

Kespro

Kuvat

K-ryhmä

Kespron ja K-Logistiikan laatu- ja elintarviketurvallisuuspolitiikka

Kesko Oyj:n kuuluva Kespro on foodservice -toimialan johtava tukkukauppa Suomessa. Kespron kuljetuksista ja varastoinnista huolehtii K-Logistiikka. Kespron rooli on toimia asiakkaiden hankinta- ja logistiikkapalveluita tuottavana kumppanina. Kespron tuotevalikoimiin kuuluvat teolliset elintarvikkeet, tuoretuotteet, vihannekset ja hedelmät, alkoholit, pakasteet sekä käyttötavarat.

Kespron ja K-Logistiikan toiminnassa huomioidaan Keskon yhteiset periaatteet ja politiikat. Kespron toiminta on ISO 9001 –laatujärjestelmän mukaista. K-Logistiikka toimii Kesprolle tuotettujen palvelujen osalta FSSC 22000 –elintarviketurvallisuusjärjestelmän vaatimusten mukaisesti. K-Logistiikalla on kotimaan tuotannossa myös sertifioitu ISO 14001 –ympäristöjärjestelmä. Keskossa noudatetaan toimintaa koskevia lakeja ja asetuksia.

Kesprossa ja K-Logistiikassa analysoimme ja kehitämme toimintatapojamme jatkuvasti yhä kasvavan asiakaslisäarvon tuottamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Tavoitteenamme on auttaa asiakasta onnistumaan liiketoiminnassaan.

Kespron kilpailuetuja ovat...

 • Ammattilaisia tuoretuotteissa
 • Asiakasymmärrys ja tiedon hyödyntäminen
 • Omat merkit ja ratkaisut asiakkaille
 • Markkinoiden laajin ja laadukkain asiakaskontaktointi
 • Ihmiset ja ketterä kulttuuri
 • Luotettavin, joustavin ja tehokkain logistiikka

Yhteiset laatu- ja elintarviketurvallisuuspäämäärämme ovat...

 • Tehdään yhdessä ulkona syömisestä elämyksellisempää, vastuullisempaa ja siten suositumpaa.
 • Toimia vastuullisesti ja toimittaa laadukkaita ja turvallisia tuotteita.
 • Tunnistaa toimintaamme liittyvät elintarviketurvallisuutta vaarantavat tekijät ja huolehtia niiden hallinnasta ja ennaltaehkäisystä.
 • Tunnistaa sidosryhmiemme muuttuvat tarpeet ja tarjota kohdennettuja ratkaisuja näihin tarpeisiin. Keinot oppia, innovoida ja uudistua mahdollistavat jatkuvan parantamisen.
 • Kehittää jatkuvasti henkilöstön laatuun ja elintarviketurvallisuuteen liittyvää ymmärrystä ja osaamista toimia.

Laatu- ja elintarviketurvallisuuspolitiikan on hyväksynyt Kespron ja K-Logistiikan johto. Viestimme avoimesti laatu- ja elintarviketurvallisuusasioista sidosryhmillemme ja henkilöstöllemme. Laatu- ja elintarviketurvallisuuspolitiikka on sidosryhmiemme saatavilla.

ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmä

Kesprolla ja sen toiminnoilla on ISO 9001 -laatujärjestelmän sertifiointi, jonka avulla on luotu selkeät toimintamallit johtamiseen, prosesseihin sekä jatkuvaan parantamiseen. Vuoden 2023 keväästä lähtien sertifikaatille laajennettiin lisäksi myös kaikki Kespron noutotukut sekä palvelut. Tutustu ISO 9001 -sertifikaattiin (see in English).

FSSC 22000 -elintarviketurvallisuusjärjestelmä

Kespron elintarvikkeiden varastoinnista ja toimituksista vastaavalla K-Logistiikalla on sertifioitu FSSC 22000 -elintarviketurvallisuusjärjestelmä, jossa elintarviketurvallisuuteen liittyviä vaaroja ennaltaehkäistään ennakolta hyvien toimintatapojen avulla.

Elintarviketurvallisuutta ylläpidetään ja kehitetään sertifioidun elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmän FSSC 22000 mukaisesti. FSSC 22000 –järjestelmä kattaa K-Logistiikan kuljetukset ja varastoinnin Kespron osalta. Elintarvikkeiden käsittelyyn liittyvät riskit hallitaan HACCP-järjestelmän avulla. Tutustu keskusvarastokohtaisiin FSSC 22000 –sertifikaatteihin: FSSC 22000 -sertifikaatti - pakastevarasto & FSSC 22000 -sertifikaatti - KV1 Keskusvarasto.

ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä

K-Logistiikalla on myös sertifioitu ympäristöjärjestelmä ISO 14001, joka kattaa varastointi-, terminaali- sekä kuljetustoiminnot Suomessa.

MSC ja ASC – kalatuotteiden vastuullisuus

Kesprolla on MSC- ja ASC-sertikaatit, joiden avulla voidaan osoittaa että kala- ja äyriäistuotteiden tuotanto sekä toimitusketju ovat kestäviä. Sertifioinnin myötä Kespro sekä sen sertifioidut asiakasravintolat voivat käyttää markkinoinnissaan MSC- ja ASC-ympäristömerkkejä ja ruokailijat valita vastuullisia kalavalintoja lautasilleen.

MSC-ympäristömerkki kala- tai äyriäistuotteessa kertoo, että tuote on peräisin kestävästä kalakannasta ja vastuullisesti toimivasta kalastusyrityksestä. ASC (Aquaculture Stewardship Council) -logo taas osoittaa, että kalankasvatuksessa on noudatettu tiukkoja ympäristö- ja sosiaalisen vastuun kriteerejä.

K-ryhmän kala- ja äyriäislinjauksen mukaisesti Kespro suosii valikoimapäätöksissä kestäviä kalakantoja ja MSC (Marine Stewardship Council) -sertifioituja toimittajia.

Oiva

Oiva on järjestelmä, jossa elintarvikevalvonnan tulokset tuodaan kuluttajien tietoon. Tarkastustulokset julkaistaan Oiva-raportteina internetissä. Oiva-raportissa arvioidaan hymynaamoin yritysten elintarviketurvallisuutta. Kun Oiva hymyilee, ovat elintarviketurvallisuusasiat kunnossa. Tutustu Kespron Oiva-raportteihin. Kespron tukkujen ja keskusvarastojen raportit löytyvät hakusanalla ”Kespro”.


Me Kesprossa autamme kaiken kokoisia asiakkaitamme menestymään sekä kehittämään liikeideaansa. Meiltä saat palvelua niin henkilökohtaisesti kuin digitaalisissa kanavissa.

Tule asiakkaaksi

Asiakkaanamme käytössäsi on Suomen laajin tukkuvalikoima Kespronet-verkkopalvelun kautta. Logistiikka - ja jakeluverkostomme kattaa koko Suomen.

Tilaa Kespronetistä