Sosiaalinen vastuu tutuksi ravintolalle

Sosiaalisen vastuun noudattamiseen ja turvaamiseen on olemassa useita tunnettuja sertifikaatteja ja mittareita. Mutta mitä se tarkoittaa ja millä sitä mitataan? Ja ennen kaikkea: miten ravintola voi tietää, onko tarjoiltu raaka-aine vastuullinen?

Julkaistu

Teksti

Kaupallinen yhteistyö: Unexport

Kuvat

AdobeStock

Mitä sosiaalinen vastuu tarkoittaa?

Vastuullisesti toimivassa yrityksessä yritysvastuun osa-alueita kehitetään suunnitelmallisesti ja yhdenvertaisesti ja toteutumista tarkastellaan jatkuvasti. Taloudellinen vastuullisuus ja sen kautta yrityksen kannattavuus mahdollistavat sosiaalisen ja ympäristövastuun kantamisen. Sosiaalinen ja ympäristövastuu puolestaan mahdollistavat yrityksen menestymisen.

Sosiaalinen vastuu ulottuu oman yrityksen työntekijöiden lisäksi myös arvoketjun muihin sidosryhmiin, kuten työntekijöihin toimitusketjun eri vaiheissa. Sosiaalisen vastuun kantava yritys tekee lain vaatimia toimia enemmän edistäen esimerkiksi työntekijöiden hyvinvointia koko toimitusketjussaan.

Mitä tekoja sosiaalisen vastuun kantaminen vaatii?

Työ sosiaalisen vastuun edistämiseksi toimitusketjussa tarkoittaa muun muassa turvallisia ja terveellisiä työolosuhteita, ihmisoikeuksien toteutumista, lapsityövoiman käytön ehkäisyä ja perustarpeisiin riittävän palkan maksamista työntekijöille.

Vastuulliset toimijat, kuten Kespro, sitoutuvat näiden vaateiden noudattamiseen ja vaativat samaa myös tavarantoimittajiltaan. Etenkin riskimaissa näiden vaateiden toteutuminen myös auditoidaan säännöllisesti riippumattoman kolmannen osapuolen toimesta.

Termiviidakko hämmentää

Sosiaalisen vastuun arviointiin liittyviä auditointijärjestelmiä ja sertifikaatteja on kirjava joukko. Vaateet/mittarit näiden alla vaihtelevat ja sen yhdenmukaistamiseen tehdään koko ajan töitä. On silti olemassa sosiaalisen vastuun mittaamista vertailua helpottavia toimitusketjun sosiaalisen vastuuta tarkastelevia auditointijärjestelmiä kuten SMETA, amfori BSCI tai GlobalGAP:n lisäosa GRASP, jotka on luotu työkaluiksi eettisen kaupankäynnin tueksi viljelijöille, joilla on työntekijöitä.

Unexport, joka toimittaa Vihannestukku Kesprolle kasviksia Espanjasta, suosii juuri SMETA- ja GRASP-auditointeja yhteistyöviljelijöiltään sosiaalisen vastuun varmentamiseksi. Yli 90 % heidän toimittamistaan hedelmistä ja vihanneksista tulee viljelijöiltä, joiden toimintatavat on tarkistettu myös sosiaalisen vastuun osalta.

Teemme vastuullisuusvalinnat puolestasi

Tarjotakseen vastuullista ruokaa asiakkailleen, ei tarvitse onneksi olla asiantuntija vastuullisuustermistössä. Me Kesprolla toimimme Keskon vastuullisuusohjelman mukaisesti, ja se tarkoittaa, että hankkiessasi raaka-aineet meiltä, teet aina vastuullisen valinnan.

Ostamalla Kesprosta ostat aina vastuullisesti.

Vain yksi yritys maailmassa – Kesko Suomesta – on valittu yritysten vastuullisuutta tutkivan Corporate Knightsin julkaisemalle maailman 100 vastuullisimman yrityksen listalle joka vuosi vuodesta 2005 alkaen. Vuoden 2022 Global 100 -listalle on nostettu tarkan vastuullisuusarvioinnin pohjalta maailman yhden prosentin parhaimmisto yrityksiä.Me Kesprossa autamme kaiken kokoisia asiakkaitamme menestymään sekä kehittämään liikeideaansa. Meiltä saat palvelua niin henkilökohtaisesti kuin digitaalisissa kanavissa.

Tule asiakkaaksi

Asiakkaanamme käytössäsi on Suomen laajin tukkuvalikoima Kespronet-verkkopalvelun kautta. Logistiikka - ja jakeluverkostomme kattaa koko Suomen.

Tilaa Kespronetistä