Vastuullisuus – ravintolaliiketoiminnan lähitulevaisuuden tärkein kilpailuvaltti?

Vastuullisuus on moniulotteinen kokonaisuus, jonka liiketoiminnallinen merkitys vahvistuu ruoka- ja ravintolaliiketoiminnan aloilla jatkuvasti. Erotu muista hyödyntämällä vastuullisuustyömme kilpailuvaltteja myös omassa liiketoiminnassasi.

Julkaistu

Ravintolan näkökulmasta tarjonnan vastuullisuuden merkitys korostuu niin asiakasrajapinnassa tapahtuneen muutoksen kuin lainsäädännönkin myötä, eikä virheisiin ole varaa. Vastuullisuus on monitahoinen kokonaisuus, joka vaatii toteutuakseen sitoutumista ja toimenpiteitä sekä sitä, että vastuullisuustyöstä viestitään myös asiakkaille.

Kesprolle vastuullisuus on strateginen valinta, jonka eteen tehdään töitä päivittäin läpi koko organisaation. Vastuullisuus ulottuu myös kaikkiin kanssamme yhteistyötä tekeviin sidosryhmiin. Työtä ohjaavat yritysstrategian lisäksi oma erillinen K Code of Conduct -ohjeisto, yhteiskuntavastuun periaatteet sekä tiukat vastuullisen ostotoiminnan ja laatutyön periaatteet.

Kun valitset tuotteet Vihannestukku Kespron valikoimasta, voit luottaa siihen, että vastuullisuudesta on huolehdittu puolestasi. Muista, että vastuullisuustyömme tarjoamia kilpailuetuja voit hyödyntää myös omassa liiketoiminnassasi.

✔ Työtä Suomeen

Yhteistyömme suomalaisten kasvattajien ja pientuottajien kanssa kehittää tuottajien liiketoimintamalleja ja edistää suomalaisen ruoan tuotantoa, arvostusta ja saatavuutta.

✔ Vihreämpiä valintoja, vähemmän muovia

Pyrimme minimoimaan ympäristövaikutuksiamme monin keinoin. Tarjoamamme logistiikka on ISO 14001 -ympäristösertifioitua. Pyrimme lisäksi vähentämään kuljetuksista ja varastoinnista aiheutuvia päästöjä ja energiankulutusta sekä etsiä uusia ratkaisuja muovijätteen määrän vähentämiseksi.

✔ Vähemmän ruokahävikkiä

Edistämme foodservice-alan tietoisuutta ruokahävikin synnystä. Tarjoamme hävikin vähentämiseen työkaluja esimerkiksi tutkimusdatan, reseptiikan ja oikeiden tuoteratkaisujen avulla.

✔ Tutkittua laatua ja luotettavaa vastuullisuutta

Tuotetutkimus- ja hankintayksikkömme varmistavat, että tuotteet ovat käyttäjilleen turvallisia ja täyttävät laatulupaukset. Riskimaatoimittajilta vaatimamme sertifioinnit sekä kolmansien osapuolten tekemät auditoinnit varmentavat sosiaalisen ja taloudellisen vastuullisuuden toteutumista sekä ympäristöasioiden huomioon ottamista.

✔ Sitoutumista ja toimenpiteitä koko hankintaketjulta

K Code of Conduct -ohjeiston avulla varmistetaan, että kaikilla Keskossa on sama näkemys arvoista ja periaatteista, jotka ohjaavat päivittäistä työtämme. Ohjeisto kattaa kaikki kokonaisvaltaista liiketoiminnan vastuullisuutta määrittävät osatekijät. Omien työntekijöidemme lisäksi kaikki yhteistyökumppanimme sitoutuvat K Code of Conductin mukaiseen toimintaan.

Vastuullisuudesta

Liiketoiminnan vastuullisuus on moniulotteinen kokonaisuus, josta puhutaan paljon. Kestävän kehityksen määritelmän mukaan vastuullisuuteen liittyy ympäristövastuun lisäksi sosiaalisen ja taloudellisen vastuun kysymykset. Vastuullisuuden vähimmäisvaatimus yrityksille on toimia lakien mukaisesti, mutta vuosi vuodelta merkitystään kasvattavasta, kilpailuvaltiksikin käytettävissä olevasta, yritysvastuusta voidaan puhua vasta, kun vastuullisuus on integroitu yrityksen strategiaan ja toimenpiteitä vastuullisuuden edistämiseksi tehdään oma-aloitteisesti.


Me Kesprossa autamme kaiken kokoisia asiakkaitamme menestymään sekä kehittämään liikeideaansa. Meiltä saat palvelua niin henkilökohtaisesti kuin digitaalisissa kanavissa.

Tule asiakkaaksi

Asiakkaanamme käytössäsi on Suomen laajin tukkuvalikoima Kespronet-verkkopalvelun kautta. Logistiikka - ja jakeluverkostomme kattaa koko Suomen.

Tilaa Kespronetistä