Vastuullisuus ravintolatukussa – tuoteturvallisuudesta ruokahävikkiin

Kespron blogissa Mia Haavisto: ”Enää ei riitä, että toimimme ainoastaan itse vihreitä arvoja huomioiden, vaan myös meidän asiakkaamme kaipaavat apua nimenomaan oman liiketoimintansa vastuullisuuden kehittämisessä.”

Julkaistu

Teksti

Mia Haavisto

Jos vielä joitain vuosia sitten ravintolatukkuissa ja foodservice-alalla yleisesti tuoteturvallisuus oli se vastuullisuuden näkökulma, johon varsinaisesti keskityttiin, niin nykyään painopiste on aivan oleellisesti siirtynyt kokonaisvaltaisemman vastuullisuuden huomioimiseen. Tuoteturvallisuusasiat ovat alan yrityksissä jo itsestäänselvyyksiä ja ovat jo oletuksena kunnossa. Kesprossa tuoteturvallisuuteen on vuosikymmenten saatossa kiinnitetty suurta huomiota ja sen rinnalla työtä on tehty myös muiden vastuullisuusaspektien parissa.

Vastuullisuuden osa-alueista ympäristövastuun huomioimisen eteen on tehty töitä monin keinoin jo pidempään koko K-ryhmässä ja Kesprossa. Olemme kiinnittäneet huomiota mm. vastuullisiin valikoimiin, hankintaketjun vastuullisuuteen ja oman toiminnan päästöjen vähentämiseen. Huomattavin muutos näkyy siten, ettei enää riitä, että toimimme ainoastaan itse vihreitä arvoja huomioiden, vaan myös meidän asiakkaamme kaipaavat apua nimenomaan oman liiketoimintansa vastuullisuuden kehittämisessä.

Ravintolatukun vastuullisuustekemiseen kuuluu siis auttaa myös ravintoloita ja kahviloita onnistumaan liiketoiminnassaan myös vastuullisuuden saralla. Tässä onnistuaksemme olemme lähteneet yhdessä asiakkaiden kanssa keskustelemaan siitä mitkä todella ovat niitä asioita, joita asiakas näkee itselleen tärkeinä. Keskusteluissa olemme oppineet paljon uutta, eli lisänneet asiakasymmärrystämme ja niiden pohjalta olemme osanneet siirtää myös omaa vastuullisuustekemisemme fokusta ravintola-alalla aidosti merkittävien asioiden kehittämiseen.

Foodservice-alan vastuullisuutta kehitetäänkin yhdessä ja koko alan verkoston avulla. Kespro kuuntelee asiakkaitaan ymmärtääkseen mitä asioita tulee kehittää ja edistää. Samalla tavalla Kespron asiakkaat ovat huomanneet tarvitsevansa apuja ja Kespro asiakkaan tärkeänä kumppanina haluaa toimia tässä roolissa vastuullisuuden sparraajana. Mitkä foodservice-alan merkittävimmät vastuullisuusaspektit sitten ovat, joihin asiakkaatkin toivovat tekemisemme keskittyvän?

Ruokahävikki on kaikkia kiinnostava aihe, siinä kun vastuullisuus ja kustannussäästöt kulkevat käsi kädessä. Työsarkaa aiheen parissa on, koska jopa viidennes kaikesta ravintolaruoasta Suomessa päätyy jätteeksi. Jotta ravintola voi omaa toimintaansa kehittää, täytyy tunnistaa missä ja millaista ruokahävikkiä syntyy. Tämän osalta olemme järjestäneet asiakkaalla ruokahävikin seurantaa. Myös oikeilla tuoteratkaisuilla voidaan vaikuttaa ruokahävikin määrään, jossa olemme olleet apuna mm. tarjoamassa optimoituja pakkauskokoja, uudelleensuljettavia pakkausratkaisuja tai sopivan jalostusasteen tuotteita.

Myös astiavalinnan merkitys ruokahävikin määrän vähentämisessä on kiistaton. Vaikkapa pienemmässä tarjoiluastiassa lounastarjoilun lopun vähäiset ruokamäärät näyttävät houkuttelevimmilta. Monesti hävikin hallinta lähtee jo ruokalistojen suunnittelusta, jossa Kespro on voinut tuoda ideoita asiakkailleen. Jos hävikkiä kuitenkin syntyy, niin myös hävikkiruokareseptiikan avulla hävikin määrää voidaan pienentää. Kaikkiin näihin on Kesprolla ratkaisuja asiakkailleen.

Tässä blogitekstissäni kerroin foodservice-alan vastuullisuustyön kehittämisestä yleisesti ja sen yhtenä osa-alueena ruokahävikin vähentämiseen tähtäävistä toimenpiteistä. Seuraavassa blogitekstissä pureudun tuoteturvallisuuden ja ruokahävikin lisäksi tarkemmin muihin ravintolatukun ja koko ravintola-alan vastuullisuuskulmiin.

mia haavisto blogi

Mia Haavisto
QEHS Manager (laatu- ja vastuullisuuspäällikkö)
Kespro

Me Kesprossa autamme kaiken kokoisia asiakkaitamme menestymään sekä kehittämään liikeideaansa. Meiltä saat palvelua niin henkilökohtaisesti kuin digitaalisissa kanavissa.

Tule asiakkaaksi

Asiakkaanamme käytössäsi on Suomen laajin tukkuvalikoima Kespronet-verkkopalvelun kautta. Logistiikka - ja jakeluverkostomme kattaa koko Suomen.

Tilaa Kespronetistä