Ulkona syömisen tulevaisuus: aitous ravintolakonseptissa

Asiakaskunnan tietämyksen kasvun myötä ravintolalta odotetaan aitoja makuja ja autenttisia kokemuksia. Ravintolan konsepti ei voi olla päälle liimattu. Aitoutta rakennetaan tarinallisuuden ja asiakaskokemuksen kautta.

Julkaistu

Kuvat

iStock

Aiemmassa Kespron Ravintolailmiöt 2018 –tutkimuksessa käsittelimme ravintolaruokailua erityisesti reseptiikan näkökulmasta. Tutkimus vahvisti, että ravintolaruokailussa näkyvät vahvasti samat muutosvoimat kuin kuluttajien ruokakäyttäytymisessä yleisemmin.

Laajensimme perspektiiviä koko ulkona syömisen kenttään fine diningista katuruokaan. Laajempi näkökulma tuntuu perustellulta ajassa, jolloin ravintola-alan perinteiset raja-aidat ovat kaatumassa. Havaitsimme, että onnistunut ulkona syömisen kokemus muodostuu paljon muustakin kuin ruoasta – ja yksilöllisten asiakastarpeiden huomioiminen vahvistuu arkisessakin ruokailussa.

Ulkona syömisen muutosvoimat

Muutosvoimat on hahmotettu nelikenttään kuvaamaan niihin liittyviä taustavaikuttimia. Grafiikka kuvastaa kuinka moni ulkona syömisen toimijoista pitää ilmiötä merkityksellisenä heidän yritykselleen. Kuvaaja - ulkona syömisen muutosvoimat

Aitous - elämyksiä ja harkittuja valintoja ravintolan konseptissa

autenttisuus | tarinallisuus

Muutosvoimista aitous ei sijoitu selkeästi mihinkään ääripäähän - se on sekä yksilöistä, että yhteisöstä kumpuava muutosvoima, johon liittyy niin elämyksiä kuin harkittuja valintoja. Asiakaskunnan tietämyksen kasvun myötä ravintolalta odotetaan aitoja makuja ja autenttisia kokemuksia. Ravintolan konsepti ei voi olla päälle liimattu. Aitoutta rakennetaan tarinallisuuden ja asiakaskokemuksen kautta.

”Konsepti on niin kauan aito, kun ihmiset saadaan siihen mukaan. Kannattaa osallistaa ihmisiä mukaan, oli ne sitten pieniä tai isoja tekoja”, mietti Kespron Anssi Nurminen "Ulkona syömisen tulevaisuus" -tutkimuksen julkistamistilaisuudessa.

Puhutaanpa sitten napolilaisesta pizzauunista tai lähituottajan kyytön lihasta, raaka-aineiden ja elämysten tulee olla aitoja ja uskottavia. Asiakkaiden tietämys kasvaa jatkuvasti ja tieto välittyy nopeasti. Sosiaalisen median kanavien avulla ravintoloista syntyy paikallisia ilmiöitä, joihin jonotetaan ja joissa vieraillaan kauempaakin.

Aitoutta voi olla myös konseptin kokonaisvaltaisuus: jokainen yksityiskohta on tarkkaan mietitty, vaikka taustalla ei olisikaan pitkää historiaa tai tarinaa tai muita tyypillisiä aitouden tuntomerkkejä. ”Jos ravintola on tekijänsä näköinen ja konsepti tulee suoraan sydämestä, se on aito”, toteaa Sesonki-ravintolan Matti Jämsén.

Jos pitäisi lyhyesti sanoa mikä meidän liikeidea on… Meidän tehtävä on saada ihmiset hymyilemään.
Ville Relander, Cock, Holiday, Yesyesyes

Kuvaaja - autenttisuus

Tulevaisuuden suunta edelleen on, että ruoan alkuperä kiinnostaa. Aitouden voi tiivistää alkuperään, laatuun ja vastuullisuuteen.
Suvi Kallio, Flow Festival

Mitä tarkoittaa ravintolalle?

Ravintoloille aitous tarkoittaa raaka-aineiden jäljitettävyyttä, paikallisten makujen hyödyntämistä, mutta ennen kaikkea näistä viestimistä. Asiakaslupaus on lunastettava jokaisella kerralla, kun asiakas astuu ravintolaan. Aitoutta voi myös vahvistaa ravintolan omaperäinen konsepti; valinnat, joiden takana ravintola voi ylpeästi seistä.

Ulkona syömisen toimijat tasapainottelevat jatkuvan muutoksen välillä – eletään ajassa, mutta konseptille uskollisesti. Ravintoloita tehdään henkilökohtaisella otteella ymmärtäen trendejä, mutta yhdistäen ne vahvasti ravintolan omaan filosofiaan. Näistä komponenteista syntyy aitoja kokemuksia ja kohtaamisia ruoan ympärillä.

Tästä pääset lukemaan koko Ulkona syömisen tulevaisuus -tutkimuksen>>

Ulkona syömisen tulevaisuus: ravintolaruokailun arkipäiväistyminen >>

Ulkona syömisen tulevaisuus: elämyshakuisuus ravintolakokemuksessa >>

Ulkona syömisen tulevaisuus: mukautuvat ravintolakonseptit >>

Me Kesprossa autamme kaiken kokoisia asiakkaitamme menestymään sekä kehittämään liikeideaansa. Meiltä saat palvelua niin henkilökohtaisesti kuin digitaalisissa kanavissa.

Tule asiakkaaksi

Asiakkaanamme käytössäsi on Suomen laajin tukkuvalikoima Kespronet-verkkopalvelun kautta. Logistiikka - ja jakeluverkostomme kattaa koko Suomen.

Tilaa Kespronetistä