Alkoholilaki uudistuu

Uuden alkoholilain myötä tulee muutoksia alkoholijuomien vähittäismyyntiin, anniskeluun, mainontaan, valmistukseen ja matkustajatuontiin.

Julkaistu

Eduskunta hyväksyi alkoholilain 19.12.2017 ja tasavallan presidentti vahvisti lain 28.12.2017. Uusi alkoholilaki tulee voimaan kokonaisuudessaan 1.3.2018, mutta osa muutoksista tulee voimaan kuitenkin jo 1. tammikuuta 2018.

Osa muutoksista voimaan jo vuoden 2018 alusta

Heti vuodenvaihteen jälkeen 1. tammikuuta voimaan tulee nippu muutoksia. Vahvojen oluiden ja siiderien sekä long drink -juomien myyntiä vapautetaan kaupoissa, ravintolat saavat mainostaa happy hour -tarjouksiaan, käsityöläisoluiden vähittäismyyntilupia saa hakea ja väkevien alkoholijuomien hintamainontaa vapautetaan verkossa. Ravintoloiden aukioloa koskeva sääntely poistetaan, mutta anniskeluaikoja koskevat muutokset tulevat voimaan vasta 1.3.2018.

Alkoholilain muutokset 1.1.2018

  • ns. happy hour-mainonta sallitaan ravintoloille
  • ravintoloiden aukioloajat vapautuvat (anniskeluajat muuttuvat kuitenkin vasta 1.3.2018)
  • kaikkien enintään 5,5 -prosenttisten alkoholijuomien myynnin saa aloittaa kaupoissa
  • mahdollisuus hakea käsityöläisoluen myyntilupia aluehallintovirastoilta

Muutosten käytännön järjestelyistä tiedottavat Valvira ja aluehallintovirastot.

Muutokset alkoholijuomien mainontaan

Ravintolat voivat mainostaa ns. happy hour-tarjouksia heti vuodenvaihteen jälkeen 1.1.2018 vapaasti esimerkiksi kaduilla ja lehdissä. Väkevien alkoholijuomien valmistajat, tukkumyyjät ja väkeviä alkoholijuomia myyvät ravintolat voivat esitellä omia tuotteitaan esimerkiksi verkkohinnastoissa. Muut alkoholijuomien mainontaa koskevat säännökset pysyvät ennallaan. Mainontaa koskevat säännökset päivitettiin vuonna 2015.

Muutokset alkoholijuomien anniskeluun 1.3.2018

Ravintoloiden aukioloajat vapautetaan täysin 1.1.2018 alkaen – samaan tapaan kuin kauppojen aukioloajat vapautettiin vuoden 2016 alusta lukien. Sen sijaan alkoholijuomien anniskeluaikoja koskevat uuden lain säädökset tulevat voimaan vasta 1.3.2018.

Yhdellä anniskeluluvalla saa jatkossa anniskella kaikkia alkoholijuomia. Erillisiä A-, B- tai C-lupia ei enää ole 1.3.2018 lukien. Lisäksi ravintolat voivat hankkia alkoholijuomien vähittäismyyntiluvan. Alkoholijuomien myyntiä koskevat normaalit vähittäismyynnin säännöt eli ravintoloista saa ostaa samoja alkoholijuomia kuin kaupoista klo 9-21 joka päivä.

Uuden lain mukaan jokaisessa työvuorossa pitää olla täysi-ikäinen vastuuhenkilö. Hänelle ei enää aseteta erityisiä pätevyysvaatimuksia vaan alkoholilain osaamistodistus (ns. Anniskelupassi) riittää. Alkoholia voi ravintolassa anniskella vuorovastaavan valvonnassa 16 vuotta täyttänyt henkilö.

Usean ravintolan yhteiset anniskelualueet ovat sallittuja. Aiemmat tilapäiset anniskeluluvat korvataan osittain kevyemmällä menettelyllä. Ns. ”catering”-ilmoituksella ravintolat saavat jatkossa anniskella esimerkiksi aiemmin hyväksytyissä yritystiloissa, alueen juhlapaikoissa ja festivaaleilla tehtyään anniskelusta pelkän ilmoituksen aluehallintovirastolle.

Alkoholijuomien anniskeluaika päättyy jatkossakin klo 01.30, mutta anniskelua saa jatkaa aluehallintovirastolle tehdyn ilmoituksen jälkeen enintään klo 04.00:ään. Aiempi lupakäsittely siis poistuu, mutta ravintoloille tulee vaatimuksia järjestyksen valvonnasta. Ravintolaa ei tarvitse enää sulkea anniskelun päätyttyä, mutta anniskellut alkoholijuomat on nautittava tunnin kuluessa anniskeluajan päättymisestä. Viranomaisilla on oikeus rajoittaa ja kieltää anniskelu häiriöiden ehkäisemiseksi.

Muutokset alkoholijuomien vähittäismyyntiin

Kaupat voivat myydä heti vuodenvaihteen jälkeen alkoholijuomia, joiden enimmäisvahvuus on 5,5 prosenttia. Myös vaatimus juoman valmistamisesta käymisteitse poistuu 1.1.2018. Tämä tarkoittaa sitä, että ruokakaupoissa, elintarvikekioskeissa ja huoltoasemilla voi myydä A-olutta, vahvempia siidereitä ja väkevistä alkoholijuomista valmistettuja long drink-juomasekoituksia.

Myynti edellyttää voimassa olevaa, alkoholilain nojalla myönnettyä alkoholijuomien vähittäismyyntilupaa. Mitään uutta lupaa ei ole tarvetta hakea.

Itsenäisille ja pienille panimoille tulee 1.1.2018 lukien nykyiseen tilaviinin ja sahdin myyntioikeuteen verrattava oikeus myydä omia käsityöläisoluita suoraan valmistuspaikalta. Pienen panimon raja on enintään 500 000 litran alkoholijuomien tuotantomäärä. Käsityöläisoluet eivät saa olla esimerkiksi oluen ja virvoitusjuomien sekoituksia.

Aluehallintovirastot ottavat vastaan käsityöläisoluen vähittäismyyntilupahakemuksia heti vuodenvaihteen jälkeen ja voivat myöntää lupia laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Valvira ja aluehallintovirastot tiedottavat hakemuslomakkeista ja luvan myöntämisen edellytyksistä erikseen myöhemmin.

Laissa säädetään nykyisten kaupan myymäläautojen oikeudesta myydä alkoholijuomia sekä Alkon mahdollisuudesta palvella asiakkaita yhtiön myymäläautosta.

Alkojen aukioloaika pitenee tunnilla aiemmasta klo 20:stä kello 21:een. Alkot voivat jatkossa järjestää esimerkiksi viinihuutokauppoja.

Lisätietoja alkoholilain muutoksista STM:n sivuilta >>

Me Kesprossa autamme kaiken kokoisia asiakkaitamme menestymään sekä kehittämään liikeideaansa. Meiltä saat palvelua niin henkilökohtaisesti kuin digitaalisissa kanavissa.

Tule asiakkaaksi

Asiakkaanamme käytössäsi on Suomen laajin tukkuvalikoima Kespronet-verkkopalvelun kautta. Logistiikka - ja jakeluverkostomme kattaa koko Suomen.

Tilaa Kespronetistä