Keskon vuosiraportti valittiin vastuullisuusraportointi-kilpailun ihmisoikeus-sarjan voittajaksi

Keskon raportti oli myös muiden kilpailusarjojen - Ilmastonmuutos ja Yritysten arvonluonti - sekä kokonaiskilpailun Top 9-11 yritysten joukossa.

Julkaistu

Teksti

Pirjo Nieminen

Kuvat

Ari Rask

009-vastuullisuusraportointi-2019 970 Kuvassa vasemmalta: Vastuullisuuspäällikkö Sohvi Vähämaa, vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo ja johtaja Matti Mettälä, henkilöstö, vastuullisuus ja aluetoiminnot.

”Vastuullisuustyö on matka, jossa ei tulla koskaan maaliin. Ihmisoikeus-sarjan voitto vahvistaa uskoamme siihen, että teemme oikeansuuntaisia asioita ja että ihmisoikeustyömme ja -raportointimme ovat hyvällä tasolla. Haluan lausua lämpimät kiitokset niille lukuisille keskolaisille ja kumppaneillemme, jotka edistävät ihmisoikeuksien toteutumista sekä omassa toiminnassamme että toimitusketjuissamme”, sanoi vastuullisuudesta, henkilöstöstä ja aluetoiminnoista vastaava johtaja Matti Mettälä kiitospuheessaan palkintojenjakotilaisuudessa Hankenilla Helsingissä.

Kesko menestyi kaikissa kilpailusarjoissa

Vastuullisuusraportointikilpailun tavoitteena on edistää suomalaisyritysten vastuullisuusraportoinnin informatiivisuutta ja hyödyllisyyttä sidosryhmille sekä palkita vastuullisuusraportointiin panostaneita.

Vuoden 2019 järjestivät Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Climate Leadership Coalition, FIBS, Finsif ry, Hanken, Nasdaq Helsinki, Suomen Tilintarkastajat ry, työ- ja elinkeinoministeriö, Ympäristöjohtamisen yhdistys YJY ja ympäristöministeriö.

Tänä vuonna kilpailusarjat ja niiden voittajat olivat:

• Kokonaiskilpailu: Stora Enso Oyj • Ilmastonmuutos: Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma • Ihmisoikeudet: Kesko Oyj • Yrityksen arvonluonti: Martela Oyj

Kesko valittiin kaikkien sarjojen parhaiden joukkoon: Ihmisoikeus-sarjan voittajaksi, kokonaiskilpailun Top 10:een, Ilmastonmuutos-sarjan Top 9:ään ja Yritysten arvonluontisarjan Top 11:een.

Valintaraati perusteli Keskon valintaa Ihmisoikeus-sarjan parhaaksi raportiksi näin:

Ihmisoikeudet-kilpailusarjan voittajaksi tuomaristo valitsi Keskon. Ihmisoikeudet ovat keskeinen haaste kaupan alalla, ja ihmisoikeuksien toteutumisen varmistaminen hankintaketjussa vaatii erityistä huomiota. Kilpailutuomariston mukaan Kesko on ansiokkaasti tunnistanut ihmisoikeuskysymyksiä toiminnassaan ja työskennellyt näkyvästi niiden parissa. Ihmisoikeuskysymykset onkin nostettu Keskon raportissa selkeästi esille. Yhtiö on raportoinut kattavasti ja selkeästi erityisesti toiminnoista, joilla se on parantanut ihmisoikeuksiin liittyvää vastuullisuuttaan. Yhtiön esittämä taulukko auditointituloksista ja niiden jakaumista on hyvä esimerkki laadukkaasta raportoinnista. Kehitysehdotuksena tuomaristo kehottaa harkitsemaan raportin laajempaa varmennusta.

Hyvä raportointi edellyttää aina myös tekoja

Kesko on raportoinut toiminnastaan Global Reporting Initiativen (GRI:n) laatiman kestävän kehityksen raportointiohjeiston mukaisesti vuosittain vuodesta 2000 lähtien. Raportointia on jatkuvasti kehitetty vastaamaan yhä paremmin tärkeimpien sidosryhmien - sijoittajien, analyytikoiden, reittaajien, median ja kansalaisjärjestöjen - tarpeisiin.

Sidosryhmät odottavat yrityksiltä yhä pidemmälle ulottuvaa vastuullista toimintaa. Suurena kaupan alan toimijana K-ryhmä haluaa huolehtia siitä, että asiakkaat voivat luottaa sen valikoimien ja toimitusketjujen vastuullisuuteen.

Toimitusketjujen läpinäkyvyyttä parannetaan jatkuvasti: Kesko julkaisee vuosittain vaatteiden ja kenkien riskimaatehdaslistat, liittyi vuonna 2018 vaatetehtaiden turvallisuutta parantavaan Bangladesh Accordiin ja vuonna 2016 kiinalaisen lapsityötä ehkäisevän the Center of Child Rights and Corporate Social Responsibility (CCR CSR) -organisaation jäseneksi. Riskimaatoimittajien arvioinnissa hyödynnettävien sosiaalisen vastuun auditointien määrä on kasvanut vuosi vuodelta ja tavarantoimittajille on järjestetty vastuullisuuskoulutuksia.

Vuonna 2016 Kesko julkaisi ihmisoikeuksiin liittyvän sitoumuksen ja vaikutusarvioinnin YK:n Yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti. Vaikutusarviointi katselmoidaan kolmen vuoden välein ja toimintaa kiritetään seurannan ja mittareiden avulla.

Kuluneen vuoden aikana K-ryhmä on perustanut kesäpäiväkodin kiinalaiseen valaisintehtaaseen, ollut mukana yritysvastuulakikampanjassa sekä edistänyt henkilöstönsä tasa- ja yhdenvertaisuutta sekä moninaisuutta muun muassa Keskossa toimivan TASY-ryhmän johdolla.

Lataa Keskon 2018 vastuullisuusraportti tästä.

Me Kesprossa autamme kaiken kokoisia asiakkaitamme menestymään sekä kehittämään liikeideaansa. Meiltä saat palvelua niin henkilökohtaisesti kuin digitaalisissa kanavissa.

Tule asiakkaaksi

Asiakkaanamme käytössäsi on Suomen laajin tukkuvalikoima Kespronet-verkkopalvelun kautta. Logistiikka - ja jakeluverkostomme kattaa koko Suomen.

Tilaa Kespronetistä