Arlalla vastuullisuus on tekoja

Vastuullisuus ja kestävää kehitystä tukeva toiminta ovat tärkeitä ohjenuoria Arlan tuotantoketjun kaikissa vaiheissa. Haluamme olla mukana rakentamassa parempaa tulevaisuutta niin ympäristölle, yhteiskunnalle kuin ihmisille.

Julkaistu

Koko Arla Foods -konsernin tavoitteena on olla hiilineutraali meijeri vuoteen 2050 mennessä. Tällä tavoitteella on suuri merkitys koko maapallollemme. Me Arla Suomessa aiomme saavuttaa tavoitteen etuajassa. Arla Suomi käynnisti marraskuussa 2019 maidontuottajien kanssa maitotilojen Climate Check -ilmastokartoitukset, jossa lasketaan jokaisen maitotilan hiilidioksidipäästöjen lähteet ja suuruus sekä avataan mahdollisuuksia päästöjen vähentämiseksi. Laskennat on tehty kaikilla Arla Suomi -yhteistyöryhmään kuuluvilla tiloilla. Tuloksia hyödynnetään maitotilojen kehittämisessä kohti Arlan asettamaa tavoitetta olla tulevaisuudessa hiilineutraali meijeri.

Eläinten hyvinvointi on merkittävä osa vastuullisuuttamme

Kannustamme maidontuottajiamme heidän pyrkimyksissään ottaa käyttöön uusia, erityisesti eläinten hyvinvointiin liittyviä käytäntöjä, jotta eläinten elämänlaatua ja olosuhteita voitaisiin jatkuvasti parantaa. Tämä on perustehtävämme, koska ilman vastuullista toimintaa emme saa tuottaa maitoa. Kaikkien lypsylehmien vähimmäisolosuhteet, käsittely, lääkintä ja hoito määritellään lisäksi laissa, jonka noudattamista viranomaiset valvovat.

Arla Pro.

Maidontuottajiemme uudet navetat ovat pääsääntöisesti pihattoja. Toki parsinavettojakin löytyy vielä nykyään, mutta myös niissä on lehmillä hyvä olla, kunhan parret ovat tarpeeksi isoja ja lehmillä on tarpeeksi kuivaa ja puhdasta. Nykyään on yleistynyt myös lehmien talvijaloittelu, jota voidaan tehdä yhtä hyvin parsi- kuin pihanavetoissakin.

Kaikki meille maitoa tuottavat tilat ovat sitoutuneet noudattamaan lainsäädännön lisäksi Arla Suomi -yhteistyöryhmän Latuohjelmaa. Sen avulla varmistamme, että tiloilta kerätty maito on laadukasta ja tiloilla huomioidaan lehmien hyvinvointi ja ympäristönäkökohdat. Lisäksi suurelle osalle maitotiloistamme on myönnetty Laatukyltti, joka kertoo siitä, että tila täyttää erityisen korkeat laatukriteerit.

Kaikesta huolimatta jokaiseen ammattikuntaan, niin maataloudessa kuin muuallakin, mahtuu valitettavia poikkeuksia, jotka eivät kykene toimimaan lakien puitteissa. Tämän vuoksi maassamme on valvontatoimia sekä laadun ja tuotannon seurantaa. Myös me valvomme maidontuotannon olosuhteita. Jos havaitsemme tiloilla oireita ongelmista tai tietoomme tulee laiminlyöntejä (esimerkiksi eläinsuojelurikkomuksia), velvollisuutemme on ilmoittaa niistä eteenpäin sekä tarvittaessa keskeyttää maidonhaku tilalta. On kuitenkin ilo huomata, että monelle maitotilalliselle lehmät ja tilan hoitaminen on ammatin ja elannon lisäksi myös rakas harrastus ja elämäntapa.

Tunnetko erot lehmien elinoloissa?

Vapaa lehmä

  • Elää pihatossa, ei parressa.
  • Ei välttämättä pääse koskaan ulos.

Ulkoileva lehmä

  • Elää pihatossa, ei parressa.
  • Pääsee ulos, mutta ei laidunna eli saa ravintoa ulkona.

Laiduntava lehmä

  • Laiduntaa kesällä, eli saa osan ravinnostaan niityltä.
  • Ulkoilee sään salliessa myös talvella.
  • Voi elää pihatossa tai parressa.

Luomulehmä

  • Elää pääsääntöisesti pihatossa, poikkeustapauksissa on myös pieniä parsitiloja.
  • Laiduntaa kesällä ja ulkoilee säännöllisesti talvella.
  • Muita esimerkiksi ruokintaan ja vasikoiden nupouttamiseen liittyviä määräyksiä ja säädöksiä.

Lisää vastuullisuusteoistamme voit lukea osoitteesta arlapro.fi.

Me Kesprossa autamme kaiken kokoisia asiakkaitamme menestymään sekä kehittämään liikeideaansa. Meiltä saat palvelua niin henkilökohtaisesti kuin digitaalisissa kanavissa.

Tule asiakkaaksi

Asiakkaanamme käytössäsi on Suomen laajin tukkuvalikoima Kespronet-verkkopalvelun kautta. Logistiikka - ja jakeluverkostomme kattaa koko Suomen.

Tilaa Kespronetistä