Kestävä kehitys ja vastuullisuus puhtausalalla

Kestävästä kehityksestä ja ilmastonmuutoksesta puhutaan kaikkialla, ja se on tällä hetkellä yksi suurimmista maailmanlaajuisista kriiseistämme. Kehityksen haasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan halua toimia paremman tulevaisuuden puolesta.

Julkaistu

Teksti

Diversey

Isot globaalit yritykset ovat avainasemassa asioiden eteenpäin viemisessä, ja yrityksien kehittämillä kestävän kehityksen innovaatioilla on keskeinen rooli kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemissa. Uusilla innovaatiolla voidaan tuottaa ratkaisuja mm. ilmastonmuutoksen, kaupungistumisen, terveydenhuollon ja ravinnontuotannon haasteisiin.

Huoli maailmamme tulevaisuudesta on asettanut kestävän kehityksen tavoitteet lähes jokaisen vastuullisesti toimivan yrityksen agendalle tavalla tai toisella. Nykyajan yritysjohdon onkin ymmärrettävä yritysvastuu osana yrityksen strategiaa, hyvää johtamista ja ainoana vaihtoehtona menestykselliseen toimintaan.

Sekä puhtaus- että muilla aloilla tehtyjen tutkimusten mukaan kestävän kehityksen toimenpiteet ja yritysvastuu ovat trendejä, jotka eivät ole menossa ohi vähään aikaan. Puhtausala onkin yksi nopeimmin kasvavista aloista kestävän kehityksen ja vastuullisten toimien suhteen.

Taustalla olevat suuret megatrendit, kuten ilmastonmuutos ja luonnonvarojen ehtyminen vaikuttavat vahvasti puhtausalan kestävän kehityksen toimenpiteisiin, ja ohjaavat viranomaisia, järjestöjä ja organisaatioita tekemään nopeita ilmastonmuutosta hidastavia toimenpiteitä. Puhtausalaa koskettavat lait ja säädökset ovat muuttuneet ja muuttumassa yhä kestävämpään suuntaan, ympäristömerkkivaatimuksia tiukennetaan, ja alalle on noussut uusia mm. kiertotaloutta parantavia sertifikaatteja. Lisäksi erilaiset kolmannen osapuolen tekemät ympäristö- ja vastuullisuusarvioinnit ovat yleistyneet merkittävästi. ISO-standardien tai muiden vastuullisuusohjelmien noudattaminen on lähes itsestäänselvyys ja ainoa mahdollisuus toimia kilpaillulla alalla.

Puhtausalan suurimmat trendit tutkimuksen perusteella

 • Tuotteiden ja toimintojen hiilijalanjäljen pienentäminen
 • Kemikaalittomat puhtaanapidon ratkaisut
 • Biomateriaaleista valmistetut kemikaalit
 • Ympäristömyötäiset ja kierrätettävät välineet ja koneet
 • Muovijätteen vähentäminen
 • Muovien kierrättäminen ja kierrätysmuovin käyttäminen
 • Tuotteiden uusiokäyttö
 • Kaatopaikkajätteiden ja muiden päästöjen vähentäminen
 • Veden ja energian vähentäminen
 • Keskittyminen ympäristömerkkeihin ja laatustandardeihin

Digitaalisuus tulee olemaan ratkaisevassa asemassa tulevaisuudessa myös puhtausalalla. Muitakin heikkoja signaaleja on jo nähtävissä, ja osa on nousemassa selkeiksi trendeiksi lähitulevaisuudessa: sosiaalinen vastuu ja erityisesti vastuu ihmisten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta, siivousvälineiden ja -pyyhkeiden uudet materiaalit ja kierrätys, valokatalyysi- ja muut vastaavat pinnoitteet, nanoteknologia tai muu vastaava uusi teknologia.

Diversey offset 594461

Diverseyn velvollisuus globaalina yrityksenä on toimia kestävän kehityksen edelläkävijänä

Pyrimme jatkuvasti tuottamaan uusia innovaatioita ja katsomme tulevaisuuteen hakiessamme inspiraatiota tuotekehitystyöhömme. Diverseylle kestävä kehitys on ollut mukana aina, jo lähes 100 vuoden ajan, sillä vaikka kestävän kehityksen nimi on muuttanut muotoaan vuosien varrella, on johdonmukainen ja ympäristömyötäinen ajattelutapa ollut mukana yrityksen perustamisesta lähtien. Tuomme jatkuvasti markkinoille uusia innovaatioita, joiden avulla asiakkaamme voivat vähentää energian, veden, kaatopaikkajätteiden ja kasvihuonepäästöjen määrää. Turvalliset tuotteemme on valmistettu eettisiä toimintaperiaatteita noudattaen ja SURE-tuotteet myös uusiutumattomia luonnonvaroja säästäviä raaka-aineita käyttäen.

Uusin etappimme ympäristömyötäisyyden suhteen on, että SURE-tuotteet pakataan jatkossa 50-prosenttisesti kierrätetystä muovista valmistettuihin pakkauksiin. Markkinoilla olevat SURE-pakkaukset vaihtuvat pikku hiljaa uusiin ja ympäristömyötäisempiin.

SURE-tuoteryhmästä löydät ympäristömyötäiset puhdistusratkaisut seuraaviin kohteisiin useassa eri annostelujärjestelmässä, pakkauskoossa ja -ratkaisussa:

 • Pintojen puhdistusaineet
 • Henkilökohtainen hygienia
 • Keittiöhygienia

Tuotteet

Tehokkuutta suoraan luonnosta


 • SURE-tuotteet on tunnustettu kansainvälisesti arvostetulla Cradle to Cradle –kiertotalouden sertifikaatlla (taso: GOLD).
 • Cradle to Cradle on maailmanlaajuinen voittoa tavoittelematon järjestö, joka on sitoutunut parantamaan tuotteiden turvallisuutta, terveyttä ja kestävyyttä.
 • Cradle to Cradle (kehdosta kehtoon) -malli on vastakohta perinteiselle kehdosta hautaan -mallille. Kehdosta hautaan -termin mukaisesti tuotetta käytetään uudestaan ja uudestaan, kunnes sen laatu heikkenee niin, että lopuksi siitä tulee käyttökelvotonta. Cradle to Cradle (kehdosta kehtoon) -malli on maailman tunnetuin kiertotalouteen ohjaava sertifiointiprosessi, jossa on viisi tasoa: Basic, Bronze, Silver, Gold ja Platinum.
 • Cradle to Cradle on äärimmäisen ekologinen, sillä se käytännössä poistaa jätteen tuotantoketjusta sen vähentämisen tai välttämisen sijaan.
 • Arvioitaviin kategorioihin kuuluvat mm. materiaalien turvallisuus (sertifioiduissa tuotteissa ei saa olla kemikaaleja, jotka voivat olla haitallisia ihmisille tai ympäristölle), tuotteen kierrätettävyys / materiaalien uudelleenkäyttö (tuotteiden tulisi olla uudelleenkäytettäviä, kierrätettäviä, kompostoitavia tai biohajoavia), energian käyttö ja hiilipäästöjen vähentäminen (100-prosenttisesti saastuttamatonta, uusiutuvaa energiaa fossiilisten polttoaineiden sijaan), veden käyttö ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus (yritys on sitoutunut edistämään sosiaalista ja ekologista oikeudenmukaisuutta sekä luonnon monimuotoisuutta).
 • Voit tutustua aiheeseen tarkemmin täällä!

Ole yhteydessä alueesi Diversey-edustajaan tai myyntipalveluumme kuullaksesi lisää vastuullisemman vaihtoehdon SURE-puhdistusaineista. Koko julkaisu on luettavissa täällä.

Me Kesprossa autamme kaiken kokoisia asiakkaitamme menestymään sekä kehittämään liikeideaansa. Meiltä saat palvelua niin henkilökohtaisesti kuin digitaalisissa kanavissa.

Tule asiakkaaksi

Asiakkaanamme käytössäsi on Suomen laajin tukkuvalikoima Kespronet-verkkopalvelun kautta. Logistiikka - ja jakeluverkostomme kattaa koko Suomen.

Tilaa Kespronetistä