Muovi on hyvis hevihävikin hallinnassa

Muovi ja muovin käytön vähentäminen ovat olleet aiheita, jotka ovat olleet vastuullisuuspuheiden keskiössä negatiivissävytteisesti – syystäkin.

Julkaistu

Kuvat

Adobe Stock

Muovi materiaalina

Lyhyesti kiteytettynä ongelma syntyy, kun muovi hävitetään käytön jälkeen väärin ja se joutuu luontoon ja alkaa hajota pieniksi mikromuoveiksi, jotka eivät hajoa käytännössä koskaan. On selvää, että muovista luonnolle aiheutuvaa harmia on pystyttävä vähentämään. Samaan aikaan on kuitenkin arvioitava, mikä on muovin käytön vähentämisen kääntöpuoli, varsinkin, kun on kyse ruoasta ja elintarvikkeista.

Muovi on materiaalina erinomaisen kestävä, kevyt, tiivis, edullinen ja helposti muovattavissa oleva materiaali. Erityisesti herkästi pilaantuville ja rakenteeltaan hennoille elintarvikkeille, kuten kasviksille, se on suojaavan ja ilmatiiviin ominaisuutensa ansiosta elintärkeä. Ruokahävikin ehkäisyssä ja sen myötä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa muovisilla pakkauksilla onkin merkittävä rooli. Kun puhutaan kulutuksen aiheuttamasta ympäristökuormituksesta, ruoantuotanto vastaa siitä noin kolmanneksen. Pakkauksen osuus koko elintarvikkeen elinkaarta tarkastellessa on usein jopa alle 2 %. Kun esimerkiksi verrataan keskenään leipäpalaa ja muovipussia, johon se on pakattu, ilmastovaikutus on leipäpalalla suurempi.

Pakkauksen merkitys on tärkeä niin elintarvikkeen säilymisen kuin elintarviketurvallisuuden kannalta, mikä korostaa entisestään asiantuntevan ja viisaan pakkaussuunnittelutyön tärkeyttä. Viisaasti käytettynä muovi ei siis ole paha – päinvastoin –, kunhan sen turha käyttö ja kierrätettävyys saadaan nykyistä paremmalle tasolle.

Lähde: Hyvä, paha muovi

Asiakkaille vain parasta, hyvääkään ei roskiin ja hävikki kiertoon

Keskusvarastollamme Vantaan Hakkilassa jätteiden lajittelu, kierrätys sekä ruokahävikin torjunta ovat osa arkea. Lue alta poimintoja varastolla tehtävästä vastuullisuustyöstä:

Jätteiden hyötykäyttö

Jätteiden hyötykäyttöaste keskusvarastollamme on 100 %. Vielä käyttökelpoiset elintarvikkeet, joiden asiakkaillemme lupaama päiväyslupaus on kuitenkin jo alittunut, pyritään mahdollisimman pitkälti saamaan muualle kuin biojätteeseen. Keinoja tähän ovat tarjoushinnalla myyminen sekä yhteistyö hyväntekeväisyystahojen kanssa.

Järkevä lajittelu

Kaikki toiminnasta syntyvä jäte lajitellaan pääsääntöisesti kuuteen eri jakeeseen näiden hyöty- ja uudelleenkäyttömahdollisuuksien varmistamiseksi. Tämän lajittelun jälkeen eri erien päädyttyä yhteistyökumppanin hallintaan, toteutetaan heidän toimestaan vielä varsinainen jätteen uudelleenkäsittely, jonka tulokset raportoidaan kerran kuukaudessa.

Esimerkkejä tästä ovat muun muassa kierrätetty kirkasmuovi, jota käytetään K-ruokakaupoissa myytävien Pirkka-muovikassien valmistukseen. Kierrätetty pahvi menee kartonkiteollisuuden raaka-aineeksi ja biojätteestä syntyy biokaasua ja lopulta multaa.

Kokonaisergiankulutus haltuun

Vaikka asiakkaillemme nopeamman tilausrytmin piirissä olevien varastotuotteiden kapasiteettia ja niille varattua tilaa on kasvatettu merkittävästi, energiansäästötoimenpiteiden ansiosta kokonaisenergiankulutus ei ole juurikaan lisääntynyt. Tässä on onnistuttu uusimalla valaistus LED-tekniikan piiriin sekä hyödyntämällä kylmälaitekoneistojen lauhdutuksesta peräisin olevaa hukkalämpöä varaston lämpimien tilojen lämmityksessä.

Tiesitkö?

Pakkauksen suunnittelu on avainasemassa elintarvikkeiden vastuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Kespron hankintayksikkö yhteistyössä tavarantoimittajien ja pakkaussuunnitteluun sekä tuoteturvallisuuteen erikoistuneiden asiantuntijoiden kanssa tekevät jatkuvasti työtä löytääkseen kullekin tuotteelle sopivimman ja kokonaisuuden kannalta vastuullisimman pakkausmateriaalin, oli kyseessä uudet tuotteet tai jo olemassa oleva valikoima.

Esimerkkejä pakkaussuunnittelun ja pakkausuudistusprosessien aikaansaamasta muovin määrän vähentämisestä on tähän mennessä kertynyt paljon. Hevin osalta viimeisimpänä Menu persilja- ja tillipakkauksien uudistus, jonka myötä muovin määrä vähentyy huomat 40 % nettokiloa kohti!

Me Kesprossa autamme kaiken kokoisia asiakkaitamme menestymään sekä kehittämään liikeideaansa. Meiltä saat palvelua niin henkilökohtaisesti kuin digitaalisissa kanavissa.

Tule asiakkaaksi

Asiakkaanamme käytössäsi on Suomen laajin tukkuvalikoima Kespronet-verkkopalvelun kautta. Logistiikka - ja jakeluverkostomme kattaa koko Suomen.

Tilaa Kespronetistä