Pakkaaminen myllerryksessä meillä ja maailmalla

Kesprossa noudatetaan pakkausratkaisuja tehdessä aina Keskon pakkauslinjausta, muovilinjausta sekä soveltuvilta osin puu- ja paperilinjausta. Meillä on kierrätettävyys- ja uusiokäyttötavoitteita, hävikkitavoitteita sekä vähennystavoitteita.

Julkaistu

Teksti

Kespro

Kuvat

Kespro

Mikä on pakkauksen tarkoitus?

Vastuullisuuden näkökulmasta keskeisintä pakkauksessa on, että se suojaa tuotetta ja ympäristöä tuotteelta, ja ehkäisee näin myös hävikkiä. Lisäksi se informoi sisällöstä, säilyttämisestä ja kierrättämisestä, sekä toimii markkinointiviestinnän välineenä mahdollistaen myös logistiikan.

Koko tuotteen arvoketjun aikaisista ympäristö- ja ilmastovaikutuksista pakkauksella on vain pieni osuus. Pakkaukset ja roskat ovat vastuullisuuskysymyksissä usein ylikorostuneita, sillä ne jäävät kuluttajan ongelmaksi.

Roskaantuminen kuitenkin näkyy, ja pakkausjätettä, kuten kertakäyttöistä muovia, kertyy liikaa. Monin paikoin jätteen kierrätyksen infra ja osaaminen on heikolla tasolla. Ongelmaa ei helpota, että moni pakkaus ei sovi kierrätettäväksi tai päädy ollenkaan nykyiseen lajitteluinfraan.

Kamupak ruokahetki 1500x1000 Kespron kumppanipalveluverkostoon kuuluva Kamupak tarjoaa Kespron asiakkaille uudelleenkäytettävät take away -astiat palveluna.

Kohti edistyksellisempiä pakkauksia

Olemme edelleen sidoksissa neitseelliseen öljyyn. Siksi on tärkeää, että kehitys kohti uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuvia materiaaleja ja fossiilisten raaka-aineiden tarvetta vähentäviä järjestelmiä jatkuu. Kierrätyksen helpottaminen, kuten monikerrosmateriaalin, ylimääräisen kalvon, mustan muovin ja muun materiaalien vähentäminen, on monilla ketjun toimijoilla kehitysagendalla.

Uusiokäyttöä vauhdittavia pakkausjärjestelmiä, kuten pantillisia take away -astioita, on jo testailtu Euroopassa. Kespro on toimitusketjussa linkki toimittajien ja foodservice-asiakkaiden välillä. Vastuullisen valikoiman lisäksi oleellista työssämme on välittää tuote-, materiaali- ja lajittelutiedot ketjussa eteenpäin.

Vastuullisuustyössä Kesprolla korostuu entistä vahvemmin muutoksen edistäminen niissä arvoketjuissa, joihin kuulumme, sekä asiakkaittemme vastuullisten valintojen mahdollistaminen ja heidän vastuullisuustyönsä tukeminen.

Kespro mukaan Matsitiin ja SUP Green deal –sitoumuksiin

Take away -valikoimaamme liittyen Kespro liittyi K-ryhmän mukana vuoden 2022 lopussa kahteen vapaaehtoiseen sitoumukseen: Sup Green dealiin ja Materiaalitehokkuuden sitoumukseen eli tuttavallisemmin Matsittiin. Kespro on ollut vahvasti mukana näiden sitoumusten työstössä, jotka tukevat Keskon vastuullisuusstrategian toteuttamista. Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumus kannustaa meitä vähentämään ruokahävikkiä ja korottamaan kierrätysastetta.

Tulosten oltua myönteisiä ensimmäisellä sopimuskaudella, asetettiin K-ryhmässä tavoitteeksi ruokahävikin puolitus vuoden 2030 loppuun mennessä vuoden 2019 lähtötasosta. Tavoitteena on myös luoda yhteistyökumppanien kanssa uusia kiertotalouden innovaatioita ja tuoda markkinoille kiertotaloustuotteita. Sitoumuksen avulla yritykset saadaan mukaan kehittämään elintarvikkeista ja tuotantoprosesseista entistä ympäristöystävällisempiä ja materiaalitehokkaampia. Kehitystä vauhdittaa myös kiristyvä jätelaki.

Kespro-take-away-2023-066

SUP-direktiivi vs. PPWR – Pakkaaminen sääntelyn ja asetusten myllerryksessä

SUP-direktiivi, tai kertakäyttömuovidirektiivi, on jo tätä päivää. Vuonna 2019 Euroopan unionin hyväksymän direktiivin tavoitteena on vähentää kertakäyttömuovia ja muoviroskaa, edistää kiertotaloutta sekä yhtenäistää tuotesääntelyä EU:n sisämarkkinoilla.

Viime kevään Take Away -julkaisussa 2/2022 Liisa Puhakka kertoi, miten SUP-direktiivin myötä muovin käyttöä vähennetään, jotta Keskon muovilinjaustavoite saavutetaan. Omien tuotemerkkien pakkauksissa on tarkoitus vähentää muovin käyttöä 20 % vuoteen 2025 mennessä. Toimenpiteitä on tehty ja Menu-valikoimasta löytyy vastuullisia ratkaisuja muovisille tuotteille. Kespron take away -valikoimassa uusiutuvat ja kompostoituvat materiaalit ovat jo laajasti käytössä. SUP-direktiivin toimenpiteisiin ovat kuuluneet myös markkinoille saattamisen kiellot ja merkintävaatimukset, kuten SUP-tuotteisiin lisätyt kilpikonnamerkinnät.

Direktiivin mukaan jokaiseen muovia sisältävään SUP-tuotteeseen, kuten kuumajuomakuppeihin, joissa on muovinen sisäkalvo, on painettava kyseinen kilpikonnalogo. Direktiivin myötä Suomessa myös jätelakia on uudistettu ja tuottajavastuu on laajentunut. Tänä vuonna tuottajavastuuvelvollisille tulee lisää siivous- ja valistusvaatimuksia, jotta jätteet eivät päätyisi ainakaan luontoon. Pian myös juomapakkausten korkkien on pysyttävä kiinni pakkauksen käytön ajan.

Tiesitkö? SUP lyhenne tulee englanninkielisestä termistä single-use-plastics.

PPWR eli Packaging and Packaging Waste Regulation

Euroopan komissio julkisti 30.11.2022 aloitteen pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin muuttamiseksi (myöh. PPWR eli Packaging and Packaging Waste Regulation). Hyväksynnän jälkeen PPWR on tarkoitus panna toimeen EU-asetuksena, mikä tekisi siitä yhteisen lainsäädännön EU-jäsenmaissa. Monet vaateista on määrä astua voimaan vaiheittain ja pääasiassa vasta vuodesta 2030 eteenpäin.

Vaikka PPWR:n valmisteltu kokonaisuus on laajamittainen, valmistelulla ja päätöksenteolla on tuntunut olevan kiire. Suomessa valmisteluvastuu on ympäristöministeriöllä. Näillä näkymin Suomen lopullinen kanta kuullaan vielä tänä keväänä valiokuntien kierroksen jälkeen. Samanaikaisesti käsittely jatkuu myös EU:ssa. Sidosryhmät odottavat kukin omien preferenssiensä mukaan lopullisia tarkennuksia.

Mihin olemme menossa?

PPWR sekä muut muutokset tulevat koskettamaan foodservice-alaa sekä take awayn että pakkausratkaisujen parissa työskenteleviä. Panostukset uusiokäyttöön, entisestään kasvava joukko kieltotuotteita, päivittyvä suhtautuminen kierrätysmuoviin, sekä kiristyvä raportointi pakkausmateriaaleista tulee aiheuttamaan ylimääräisiä toimia.

Uusiokäyttöön liittyy suunnitelmia esimerkiksi kuljetuspakkausten uudelleenkäytön vaatimuksiksi. Laatikot (pl. kartonki), lavat, muovikorit, tynnyrit ja kanisterit tulisi olla uudelleenkäytettäviä vuoteen 2030 mennessä pienin poikkeuksin toimijan omien toimipaikkojen välillä ja kahden taloudellisen toimijan välillä, sekä kahden saman maan toimijan välillä. Kertakäyttöiset ruoka- ja juomapakkaukset on tarkoitus kieltää ravintoloiden ja kahviloiden omissa tiloissa tapahtuvassa tarjoilussa 1.1.2030 alkaen.

Voisivatko jäsenvaltiot antaa mikroyrityksille poikkeuksen tarjoilupakkausten uudelleenkäyttövaatimuksesta? Kierrätysmuoviin osalta keskeisiä ovat vaatimukset, joilla varmistetaan saatavuus ja elintarvikkeiden osalta turvallisuus. Kysyntää tiedetään olevan, mutta elintarvikekontaktiin kierrätysmuovi sopivat harvoin. Esimerkiksi Kesprossa ja K-Kaupoissa laajasti käytössä olevat kierrätysmuovipussit tulkitaan jatkossa elintarvikepakkauksiksi, joten niiden käyttöön on tulossa muutoksia.

Asiakkaan turvallisuus on lähtökohta vastuullisissa valinnoissa. On tiedossa, että myös elintarvikekontaktimateriaalilainsäädäntö ja kemikaalistrategian tavoitteet kuluttajatuotteiden kemikaaliturvallisuudesta uudistuvat. Olisiko PPWR:n täytäntöönpanossakin maltettava vielä? Ilmapiiri muuttuu ja kehityksen kärkenä on kaikilla vastuullisuus.


Kespro-take-away-Valtter-Vuori-2023-1306 Valtter Vuori

Kirjoittajasta

”Valmistuin Helsingin yliopiston elintarviketalouden ja kulutuksen maisteriohjelmasta vuonna 2022 repussani hyvä työkalupakki soveltavista talous- ja elintarviketieteistä sekä vastuullisuus- ja kestävyysaiheista. Myös järjestökokemusta kertyi kiitettävästi. Vaikka opintojeni punaisena lankana oli kestävä ruoan arvoketju ja kulutus, koen, että ymmärsin arvoketjun realiteetit ja vaikutusmahdollisuudet vasta toimitusketjun näköalapaikalla Kespron ostossa kesätöissä vuosina 2019–2021. Tein Kesprolle myös Pro gradu -työni vuonna 2022. Olen 26-vuotias ja kotoisin Mäntsälästä. Nykyisin asun kävelymatkan päässä K-Kampukselta. Vapaalla pelaan salibandyä, lenkkeilen ja penkkiurheilen. Seuraan erityisesti Pelicansin edesottamuksia kotimaisessa Liigassa.”

Valtter Vuori, vastuullisuusasiantuntija, Kespro QEHS-tiimi

Me Kesprossa autamme kaiken kokoisia asiakkaitamme menestymään sekä kehittämään liikeideaansa. Meiltä saat palvelua niin henkilökohtaisesti kuin digitaalisissa kanavissa.

Tule asiakkaaksi

Asiakkaanamme käytössäsi on Suomen laajin tukkuvalikoima Kespronet-verkkopalvelun kautta. Logistiikka - ja jakeluverkostomme kattaa koko Suomen.

Tilaa Kespronetistä