Muovilinjauksella kohti kestävää kehitystä

Muovi säilöö, suojaa ja vähentää hävikkiä, mutta joutuessaan luontoon ja vesistöihin se aiheuttaa merkittäviä ongelmia.

Julkaistu

Teksti

Kespro

Kuvat

Adobe Stock

Mikä on muovilinjaus?

Keskon muovilinjauksen tavoitteena on vähentää muovin käyttöä ja edistää muovin kierrätystä.

✔ Tavoitteenamme on, että vuoden 2025 loppuun mennessä kaikki omien brändituotteidemme pakkaukset ovat kierrätettäviä, uudelleen käytettäviä tai biohajoavia.

✔ Tavoitteenamme on vähentää muovin määrää omien brändituotteidemme pakkauksissa 20 % vuoden 2025 loppuun mennessä.

✔ Luomme toimintamalleja, jotka estävät muovin päätymisen vesistöihin ja muualle luontoon.

✔ Opastamme asiakkaitamme muovin vastuullisessa käytössä ja kierrätyksessä.

Vuoden 2025 tavoitteisiin edetään vaiheittain ja vastuullisesti: muutokset toteutetaan niin, ettei niistä koidu tarpeettomia kustannuksia tai hukkaa.

Keskon muovilinjauksen (julkaistu 10/2018) tavoitteena on vähentää muovin käyttöä ja edistää muovin kierrätystä. Ympäristökysymysten, kierrätyksen ja kuluttajien mielipiteiden huomioon ottaminen pakkaus- ja tuotesuunnittelussa on entistä tärkeämpää. Kiristyvä lainsäädäntö asettaa omat vaatimuksensa kaupan alan toimijoille ja EU:n pakkausjätettä sekä kertakäyttömuoveja koskevat direktiivit tulevat näkymään konkreettisesti päivittäisessä toiminnassa.

On tärkeää ymmärtää, että paremman tuotesuunnittelun edistäminen, muovin tehokas talteenotto ja kierrätys, sekä muovijätteen aiheuttamien haittojen vähentäminen ovat koko maailmaa koskettavia asioita ja edellytyksiä liiketoiminnan jatkuvuudelle kaikilla toimialoilla.

Haemme jatkuvasti yhdessä tavarantoimittajiemme kanssa uusia malleja helposti kierrätettävien tai uudelleen käytettävien pakkausten sekä kiertotaloustuotteiden saamiseksi valikoimiimme.

Vinkki!

Helppo käytännön keino vähentää muovijätettä on siirtyä take away -kuljetuksissa Menu paperikasseihin muovisten sijaan. Pelkästään vuoden 2021 aikana vähensimme yhdessä ravintoloiden kanssa muovin käyttöä tällä toimenpiteellä yli 14 000 kiloa.

AdobeStock 299381923

Biopohjainen, biohajoava ja kompostoituva muovi – tiedätkö eron?

Biopohjainen muovi

Biopohjaiset muovit jalostetaan uusiutuvista, biologista alkuperää olevista raaka-aineista, kuten viljoista, sokerista, tärkkelyksestä tai rasvoista. Ne on kehitetty poistamaan riippuvuuttamme uusiutumattomasta öljyraaka-aineesta valmistetuista perinteisistä muoveista.

Biopohjainen mutta ei biohajoava muovi: Biologisesta alkuperästä huolimatta bioetanolista johdetut bio-PE ja bio-PET eivät hajoa kompostoituna. Niiden ominaisuudet, käyttö ja kierrätys vastaavat täysin öljypohjaisten vastineiden ominaisuuksia. Ne voidaan kierrättää samoin kuin vastaavat öljypohjaiset PE ja PET.

Biohajoava ja kompostoituva muovi

Biohajoava ja kompostoituva ovat termejä, joita käytetään kuvailemaan tietynlaisessa ympäristössä hajoavaa muovia. Näitä termejä käytetään nykyisin jossain määrin harhaanjohtavasti antamaan kuvaa mystisesti ilmaan haihtuvasta kaiken ratkaisevasta pakkausmateriaalista. Kaikki biohajoavat tuotteet eivät ole kompostoituvia. Kompostoituville tuotteille on tiukemmat kriteerit kuin biohajoavuudelle ja olosuhteet ovat kontrolloidut, toisin kuin biohajoavuudelle.

Biohajoava muovi

Biohajoavalla muovilla tarkoitetaan joko fossiilisista tai uusiutuvista raaka-aineista valmistettua muovia, jossa esimerkiksi lisättyjen kemikaalien ansiosta saadaan aikaan tavallista muovia nopeampi hajoamisprosessi. Biohajoava muovi käy läpi biologisen anaerobisen tai aerobisen hajoamisen, jossa syntyy olosuhteista riippuen hiilidioksidia, vettä, metaania, biomassaa ja mineraalisuoloja.

Kompostoituva muovi

Kompostoinnissa mikrobit hajottavat muovin kompostiksi mädättämällä. Jotta kompostointi onnistuu, täytyy olla sopivasti lämpöä, vettä ja happea sekä mikrobeja, jotka syövät jätettä ja muuntavat orgaaniset materiaalit kompostiksi. Jotta muovipakkausta voidaan pitää teollisesti kompostoituvana, sen täytyy täyttää eurooppalaisen standardin EN 13432 tai yhdysvaltalaisen standardin ASTM D6400 kaikki vaatimukset. Molemmissa edellytetään, että pakkaukset hajoavat täydellisesti kompostointiympäristössä tietyssä ajassa ja että ne eivät tuota haitallisia jäämiä. Pakkauksen soveltuminen kotikompostiin täytyy kuitenkin erikseen varmentaa ja yllä mainitut sertifikaatit eivät sitä takaa.

Me Kesprossa autamme kaiken kokoisia asiakkaitamme menestymään sekä kehittämään liikeideaansa. Meiltä saat palvelua niin henkilökohtaisesti kuin digitaalisissa kanavissa.

Tule asiakkaaksi

Asiakkaanamme käytössäsi on Suomen laajin tukkuvalikoima Kespronet-verkkopalvelun kautta. Logistiikka - ja jakeluverkostomme kattaa koko Suomen.

Tilaa Kespronetistä