Suunnitelmallinen vastuu – buustia ja selkeyttä!

Kespron blogissa Maria Tihinen: ”Vastuullisuussuunnitelman avulla vastaamme globaaleihin kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tavoiteasetanta lisää buustia kohdistaa toimenpiteet arjen toimintoihin.”

Julkaistu

Teksti

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: FEELIA

Kuvat

Kespro & Feelia

Vaatimukset kiristyvät, lainsäädäntö tarkentuu, eri alojen toimijoilta odotetaan sitoutumista ja aidosti kehittävää otetta kansallisten ja kansainvälisten sopimusten edistämiseksi. Huoli maapallon tilasta on tunnustettu ja kiireellinen aikataulu vaatii ripeitä toimenpiteitä vahingollisten seurausten minimoimiseksi. On esitettävä kysymys, mitä voimme käytännössä tehdä itse aidon vaikuttamisen edistämiseksi.

Ensimmäinen askel kohti vastuullisuutta on tietoisuus. On pystyttävä hahmottamaan toiminnan vaikutukset sekä isossa mittakaavassa että omassa arkipäiväisessä työssä. Tietoisuus ei synny itsestään asettumalla virran vietäväksi, vaan sen kehittämiseen tulee panostaa resursseja. Tietoisuutta tulee aktiivisesti kerätä, jakaa ja jalostaa. Vastuullisuustyössä tietoisuus kasvaa kuin universumi: olemme yksi ketjun osa toimijoiden verkostossa ja vuorovaikutus on työn avain – tai pullonkaula. Haemme apuja digitalisaation eduista alati kehittyvän ja lisääntyvän tiedon hallinnassa.

Toinen askel vastuullisuustyössä on tietoisuuden jalostaminen: tarvitaan konkreettisia mittareita oman toiminnan tilan määrittämiseksi. Yleisesti hyväksytyt standardit ja yhtenäisesti vertailukelpoiset mittarit auttavat hahmottamaan, millä parametreillä keskustelu ja vuorovaikutus toimijoiden verkostossa on mahdollista. Datan keruu saattaa olla työn haasteellisin vaihe, mikäli laadukasta ja vertailukelpoista tietoa ei aina ole saatavilla. Toisinaan on tyydyttävä keskiarvoihin, valistuneisiin arvioihin tai tieteeseen perustuviin määritelmiin. Luotettavuutta lisää kuitenkin läpinäkyvä viestintä mittareiden taustatiedoista.

Tahtotilan ollessa oikea ja pyrkimyksen kehittää toimintaa on hyväksyttävä tietty keskeneräisyyden tila: olemme matkalla kohti suurta päämäärää ja matkan varrella on välietappeja, joiden saavuttamisella havaitsemme matkan edistyvän. Voimme myös tarkistaa suunnan olevan oikea ja korjata suuntimat tarvittaessa. Tavoitteita ei saavuteta ilman matkaan lähtöä, ja mikäs sen mukavampaa kuin tehdä matkaa yhdessä!

Feelian matka kohti vastuullisempaa toimintaa on alkanut: olemme koostaneet tietoja ajankohtaisesta tilanteestamme, asiakkaiden tietotarpeet on tunnistettu ja olemme entistä tietoisempia roolistamme elintarvikealan verkostossa. Tuore vastuullisuussuunnitelmamme kattaa sekä sosiaalisen, taloudellisen että ekologisen kestävyyden mittarit.

Vastuullisuussuunnitelman avulla vastaamme globaaleihin kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä ohjaamme toimintaamme saavutettavien tulosten perusteella. Tavoiteasetanta lisää buustia kohdistaa toimenpiteet aidosti merkittäviin arjen toimintoihin. Ilmastotyö ja energiatehokkuus ovat osa rakenteilla olevaa ympäristöjärjestelmää, ja ravitsemusprojektin tulokset ohjaavat tuotekehitystä mm. sydänmerkkikriteerien näkökulmasta. Tuotetietohallinnan digitalisaatio on käynnistetty, mikä on merkittävä investointi laadukkaan ja ajantasaisen viestinnän varmistamiseksi toimittajien ja asiakkaiden verkostossa. Olemme innostavalla ja kehittävällä matkalla!

Maria Tihinen blogikuva

Maria Tihinen
Ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkö
Feelia Oy

Kirjoittaja toimii foodservice-markkinassa toimivan Feelia Oy:n ympäristö- ja vastuullisuuspäällikkönä. Feelia Foodservice panostaa vuonna 2023 vastuullisuustyön kehittämiseen: mm. ympäristöjärjestelmä ja tuotetietohallinnan digitalisointi ovat käyttöönottovaiheessa.


Me Kesprossa autamme kaiken kokoisia asiakkaitamme menestymään sekä kehittämään liikeideaansa. Meiltä saat palvelua niin henkilökohtaisesti kuin digitaalisissa kanavissa.

Tule asiakkaaksi

Asiakkaanamme käytössäsi on Suomen laajin tukkuvalikoima Kespronet-verkkopalvelun kautta. Logistiikka - ja jakeluverkostomme kattaa koko Suomen.

Tilaa Kespronetistä