Yhden luukun taktiikka usein se vastuullisin

Kespron blogissa Mia Haavisto: ”Viime vuosina olemme haastaneet asiakkaitamme keskustelemaan siitä, mikä on vastuullisessa toiminnassa tärkeää. Yhden luukun taktiikka on asia, jota tulemme korostamaan entistä enemmän.”

Julkaistu

Teksti

Mia Haavisto

Toisinaan ravintolatoimijat hakevat kustannussäästöjä ostamalla jonkin tuote-erän sieltä, toisen täältä. Pitkällä aikavälillä eri lähteistä tilaaminen vie ravintolatoimijalta paljon aikaa ja aiheuttaa lisätyötä – kunkin tavarantoimittajan kanssa on tehtävä omat tilauksensa.

Hankinta- ja työvoimakustannukset kulkevat käsikädessä. Ravintolan palkkakustannukset ovat MaRan tutkimuksen mukaan lähes neljännes liikevaihdosta ilman veroja ja työnantajamaksuja. Se kuinka hankinta on järjestetty, vaikuttaa suoraan myös ravintolan palkkakustannuksiin joko lisääntyneenä työmääränä tai tehokkaasti suunniteltuna ja optimoituna prosessina.

Eri puolilta tilatessa seuraa myös moninkertaista logistiikkaa, jonka eri toimijoiden varastoista lähtevät kuljetukset aiheuttavat. Tämä aiheuttaa enemmän päästöjä. Toisaalta asiakkaan tilatessa mahdollisimman paljon yhdestä paikkaa, toimitusten yhteenlaskettu määrä toimipisteeseen vähenee ja samalla ravintolan hiilijalanjälki pienenee.

Siinä mielessä olemme ilmastoystävällisesti hyvässä tilanteessa, koska osana suurempaa K-ryhmää Kesprosta asiakkaamme saavat tilattua useamman eri tavarantoimittajan tuotteita. Kesprosta saa niin elintarvikkeet, käyttötavarat kuin palveluitakin. Kaikki tuotteet käytännössä saman luukun kautta. Keskittämisetujen lisäksi sijaishyötyjänä on myös ympäristö.

Teemme jatkuvasti logistiikkamme optimointia, sillä kuljetusten hiilijalanjälkeen pystyy parhaiten vaikuttamaan tätä kautta. Optimoinnilla saadaan karsittua ns. turhia toimituspäiviä asiakkaalta, jolloin asiakas saa täydempiä kuormia ja samalla kuljetuksella voidaan kuljettaa enemmän tavaraa. Tämä helpottaa oleellisesti myös jakelureittien uudelleensuunnittelua – samalla alueella olevien asiakkaiden toimipisteitä päästään palvelemaan paremmin samoilla kuljetuskerroilla. Hyvänä esimerkkinä tekemästämme työstä on Vantin logistiikan optimointiprojekti, jolla Vantille saatiin 87 hiilidioksiditonnin säästö vuodessa.

Kuljetusrytmien optimoinnin ohessa syntynyt keskustelu asiakkaidemme kanssa johti paluulogistiikkatoimintamallimme syntymiseen. Syntyi idea, että kun Kespron auto asiakkaalla jo muutenkin käy, niin voisiko se viedä samalla pakkausmateriaalijätettä pois. Olemmekin tehneet aiheesta pilotointia hyvin tuloksin. Muuttuvan jätelainsäädännön seurauksena jätteiden erilliskeräystarve on kasvanut ravintoloissa, ja on hienoa, että voimme myös tähän tarjota vihreämpiä ratkaisuja asiakkaillemme. Kuljetamme tällä hetkellä pahvia ja Palpa-jakeita, mutta pilotoimme myös ruokaöljyn ja muovin keräämistä. Toimintamalli vähentää edelleen asiakkaidemme toimipisteisiin koituvan rahtiliikenteen määrää – samalla ravintolassa vapautuu tilaa jätejakeiden säilyttämiseltä.

Kuljetuksissa siirrymme käyttämään uusiutuvia biopolttoaineita eli biodieseliä ja biokaasua vaiheittain vuoteen 2025 mennessä. K-ryhmässä tavoite on saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2025 ja saada oman toimintamme päästöt nollaan vuoteen 2030 mennessä. Viime vuosina käyttöön on otettu erikoispitkiä rekkoja kaupunkien välisiin runkokuljetuksiin sekä sähkökuorma-autoja kaupunkikuljetuksiin.

Viime vuosina olemme myös haastaneet asiakkaat keskustelemaan siitä, mikä on vastuullisessa ravintolatoiminnassa tärkeää. ”Yhden luukun taktiikka” on teema, jota tulemme korostamaan entistä enemmän. Samalla siirrämme tekemisemme fokusta aidosti merkittävien asioiden kehittämiseen – siihen mihin juuri me pystymme parhaiten omalla toiminnallamme vaikuttamaan. Logistiikan optimointi on kokonaisuus, jossa tukkurit ja ravintolat voivat tehdä liiketoimintansa vastuullisuuden kehittämistä yhdessä.

mia haavisto 150x150

Mia Haavisto
QEHS Manager (laatu- ja vastuullisuuspäällikkö)
Kespro

Me Kesprossa autamme kaiken kokoisia asiakkaitamme menestymään sekä kehittämään liikeideaansa. Meiltä saat palvelua niin henkilökohtaisesti kuin digitaalisissa kanavissa.

Tule asiakkaaksi

Asiakkaanamme käytössäsi on Suomen laajin tukkuvalikoima Kespronet-verkkopalvelun kautta. Logistiikka - ja jakeluverkostomme kattaa koko Suomen.

Tilaa Kespronetistä