NSnappy automatisoi keittiörutiinien seurannan

Uusi digityökalu automatisoi omavalvonnan päivittäiset rutiinit. Teknologiayhtiö Nokeval lupaa uuden digitaalisen omavalvontapalvelunsa tuovan ammattikeittiöille jopa tuhansien eurojen säästöt vuodessa.

Julkaistu

Teksti

Maarit Seeling

Kuvat

Eino Ansio

Valtaosa ammattikeittiöistä hoitaa lakisääteisen omavalvonnan edelleen kynällä ja paperilla. Ainoastaan 10–15 prosenttia käyttää digitalista omavalvontaa. Työvoimapula ja vastuullisuushaasteiden ratkominen ajavat kuitenkin ravintolaliiketoimintaa teknologisempaan suuntaan.

Nokeval vastaa ajan haasteisiin tuomalla uuden digipalvelun ammattikeittiön omavalvonnan rutiinien automatisointiin.

”Palvelumme auttaa toiminnan johtamisessa, lisää ruoka- ja asiakasturvallisuutta ja tuo toiminnan tehostumisen kautta suoranaisia säästöjä. Automatisoitu valvonta vapauttaa työntekijät ylimääräisiltä paperitöiltä. Aikaa säästyy manuaaliseen kirjaukseen verrattuna noin 30 minuuttia päivittäin”, yhtiön liiketoimintajohtaja Markku Lukkari kuvailee.


MN0322 Nokeval-Snappy 002 1500x1000 NSnappy-työkalu muistuttaa omavalvonnan tehtävistä, kun ne ovat ajankohtaisia.

Ajantasaista seurantaa

NSnappy-palvelu on nokialaisyritykselle vuosia kestäneen ja yli kaksi miljoonaa euroa maksaneen tuotekehityksen tulos.

Digityökalu perustuu rutiinien automatisointiin elintarvikealan määrittämissä kriittisissä hallintapisteissä (Hazard Analysis and Critical Control Points). Työkalu muistuttaa omavalvonnan tehtävistä ajantasaisesti. Kriittisten pisteiden kautta keittiön ruokaturvallisuuden tasoa voidaan seurata aina kuorman saapumisesta loppuhävikkiin. Palvelu varoittaa, jos vaikkapa kylmiön lämpötila nousee, ja nousun jatkuessa seuraa hälytys. Siivoustehtävät pysyvät tehtävälistalla niin kauan, kunnes ne kuitataan tehdyiksi ja ilmestyvät taas seuraavana määriteltynä ajankohtana, esimerkiksi viikon päästä.

NSnappy-palveluun on integroitu myös Kiilto Pro HygiNet® -palvelu, jonka digitaalisesta hygieniasuunnitelmasta löytyvät yksityiskohtaiset puhdistus- ja menetelmäohjeet eri kohteista ja prosesseista. Palvelusta on näin mahdollista nopeasti tarkistaa, millä tuotteilla ja välineillä tila, laite tai linja on tarkoitus puhdistaa ja kuinka usein. Lisäksi sen avulla voidaan varmistaa, että esimerkiksi käyttöturvallisuus- ja tuotetiedotteista on aina viimeisin versio saatavilla. Digitaalisen palvelun käyttäjän kannalta on näppärää, että omavalvontasuunnitelma ja hygieniasuunnitelma löytyvät molemmat samasta paikasta.

”Helppokäyttöisyyden ansiosta omavalvonta sujuu vaivattomasti, eivätkä tehtävät ole vain muistin varassa. Työntekijöille jää enemmän aikaa esimerkiksi ruoan valmistamiseen ja asiakaspalveluun”, Nokevalin koulutuspäällikkö Juuli Vieri täsmentää.

Palvelu markkinoille ensi kesäksi

Älylaitteiden tulon suurkeittiöihin arvioidaan lisäävään alan työhyvinvointia, kun yksitoikkoiset rutiinit vähenevät. Prosessien digitalisointi helpottaa paitsi seurantaa, vähentää myös laitteiden energiantarvetta ja huoltokustannuksia. Lisäksi NSnappylla pystyy kirjaamaan ruokahävikkiä, mikä auttaa sen vähentämisessä. Palvelun reaaliaikaiset tehtävänäkymät ja tulosmittarit auttavat lisäksi optimoimaan ammattikeittiön toimintaa vastuullisemmaksi. Räätälöidyt pilvialustapalvelut on suunniteltu erityisesti ammattikeittiöille. Toimimalla järkevästi säästetään sekä rahaa että ympäristöä.

”Palvelussamme tiedot tallentuvat digitaaliseen muotoon, jolloin ne ovat helposti löydettävissä ja raportoitavissa halutulta aikaväliltä. Omavalvonnan sekavista paperipinoista eroon pääseminen on vastuullisuusnäkökulman lisäksi motivoivaa, kun omavalvonnan ”pakollisesta pahasta” tulee selkeä ja automatisoitunut rutiini”, Vieri toteaa.

Digityökalun avulla omavalvonnan tehtävät on myös helppo jakaa työntekijöiden kesken, jolloin niiden kirjaaminen ei lankea kuormittamaan muutaman vastuuhenkilön muutenkin kiireistä arkea. Lainvaatimasta omavalvonnasta tehdään erilaisten tehtävien ja interaktiivisten toimintojen avulla kannustavaa.

”NSnappy toimii kaikilla päätelaiteilla eikä vaadi erillisiä käyttöjärjestelmien vaatimia ladattavia sovelluksia. Tuote on täysin kotimainen. Laskelmiemme mukaan sen käyttöönotto tuo toimipaikalle 3 000–5 000 euron kustannussäästöt jo palvelun käyttöönottovuotena”, Lukkari arvioi.

Nokeval on käynnistänyt palvelunsa myynnin ja markkinoinnin. Tiivistä yhteistyötä tehdään erityisesti Kespron kanssa. Kespron asiakkaille yhteistyö mahdollistaa ylivertaiset kaupalliset edut suhteessa markkinahintaan. Ensimmäiset sopimukset on jo allekirjoitettu.

”Kiinnostus on ollut kovaa, ja varauksia on jo jonossa. Kovan kysynnän takia toimitusajat venyvät kesäkuulle ja siitä eteenpäin”, Lukkari sanoo.

MN0322 Nokeval-Snappy 003 1500x1000 Markku Lukkari ja Juuli Vieri Nokevalilta kertovat, että automatisoitu valvonta säästää aikaa ja vapauttaa paperitöiltä. NSnappy toimii kaikilla päätelaitteilla eikä vaadi ladattavaa sovellusta.

Vastuullisuus vaikuttaa ravintolan valintaan

Kespron viime vuonna tekemän vastuullisuustutkimuksen mukaan raaka-aineiden alkuperä ja hygienia ovat kuluttajille yhä tärkeämpiä. Kyselyyn vastasi yli tuhat suomalaista eri puolilta maata.

Eri vastuullisuusnäkökulmia pidettiin monipuolisesti tärkeinä ravintolassa asioitaessa, mutta erityisesti ravintolan jätehuoltoon ja kierrättämiseen liittyvät ratkaisut korostuivat kaikissa vastauksissa. Naiset sekä ikäryhmät 18–24 ja 65+ pitivät vastuullisuusnäkökulmia kaikista tärkeimpinä.

Raaka-aineiden osalta korostuivat alkuperän läpinäkyvyys, lähituotanto, suomalaisuus ja kalojen sertifikaatit.

Ravintolan vastuullisuus vaikuttaa myös siihen, missä ravintolassa halutaan asioida. Hieman yllättäen nuoremmissa ikäluokissa ravintolan vastuullisuus vaikutti valintaan vähiten, mutta 63 prosenttia 18–24-vuotiaistakin valitsisi ravintolan sen mukaan.

Lähde: Kespron vastuullisuustutkimus 1/2021

Me Kesprossa autamme kaiken kokoisia asiakkaitamme menestymään sekä kehittämään liikeideaansa. Meiltä saat palvelua niin henkilökohtaisesti kuin digitaalisissa kanavissa.

Tule asiakkaaksi

Asiakkaanamme käytössäsi on Suomen laajin tukkuvalikoima Kespronet-verkkopalvelun kautta. Logistiikka - ja jakeluverkostomme kattaa koko Suomen.

Tilaa Kespronetistä