Tarkkana liikennevaloissa!

WWF:n Kalaopas ohjaa vastuulliseen kuluttamiseen liikennevaloin. Kespro suosii valikoimapäätöksissä kestäviä kalakantoja sekä MSC- ja ASC-sertifioituja toimittajia.

Julkaistu

Yksikään Kespron valikoiman kalatuotteista ei löydy WWF:n Kalaoppaan punaiselta listalta. Sen sijaan yhä useampi tuote on MSC- tai ASC-merkitty. MSC tarkoittaa kansainvälisten, kestävän kalastuksen ehtojen täyttymistä ja ASC-merkki kertoo kestävän kalankasvatuksen ehtojen täyttyvän.

Kespro suosii siis valikoimapäätöksissä kestäviä kalakantoja, sekä MSC- ja ASC-sertifioituja toimittajia. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että Kespro edistää WWF:n Kalaoppaassa vihreällä merkittyjen kalalajien käyttöä. Keltaisella merkittyjen lajien kohdalla käytetään erityistä harkintaa aina, kun Kesprossa tehdään uusia valikoimapäätöksiä.

WWF:N liikennevalot

Vihreä

Vihreällä merkittyjen kalalajien kannat ovat elinvoimaisia eikä niiden pyynti tai kasvatus aiheuta merkittäviä ympäristöhaittoja.

Keltainen

Keltaisella merkittyjen lajien kohdalla kestävyys vaihtelee alueittain: kalakannat saattavat olla heikkoja tai ylikalastettuja. Lisäksi kalastus- ja kasvatusmenetelmät voivat olla ympäristölle haitallisia.

Punainen

Punaisella merkityt lajit ovat uhanalaisia tai voimakkaasti ylikalastettuja. Punaiselle listalle voi päätyä myös laji, jonka pyynnillä tai kasvatuksella on ympäristön kannalta tuhoisia vaikutuksia.

Mitkä MSC- ja ASC-jäljitettävyyssertifikaatit?

MARINE STEWARDSHIP COUNCIL (MSC) pyrkii varmistamaan, että luonnon kalakantaa ei ylikalasteta ja ettei kalastustoiminta aiheuta merkittävää haittaa muulle meriluonnolle. Sertifikaatti pyrkii takaamaan, että kalakannan hoito ja kalastushallinto ovat tehokkaasti ja asianmukaisesti toteutettu. MSC-sertifioitu kala on lisäksi aina jäljitettävissä kalastusalukselle asti. Tehokas seuranta on olennainen osa MSC-sertifiointia.

Kalatukku ML4 19 MSC- ja ASC-sertifioinnit koskevat kaikkia mereneläviä, kuten kalaa, äyriäisiä ja nilviäisiä. MSC-sertifioitu kala on lisäksi aina jäljitettävissä kalastusalukselle asti.

AQUACULTURE STEWARDSHIP COUNCIL (ASC) ohjaa kasvatettujen kalojen vastuullisuutta. Se takaa, että kalankasvatus noudattaa tiukkoja ympäristöja sosiaalisen vastuun kriteerejä. ASC-sertifioinnin piiriin lukeutuvien kalalajien määrä kasvaa koko ajan.

Kespron asiakkailla on mahdollisuus erottua vastuullisina

Kespron MSC- ja ASC-jäljitettävyyssertifiointi hyödyttää myös Kespron asiakkaita. Jotta sertifioitu asiakas voi markkinoida tuotteitaan MSC- ja ASC-merkittyinä, täytyy koko toimitusketjun olla sertifioitu. Tällöin sertifioidut asiakasravintolamme voivat käyttää ruokalistoissa ja markkinoinnissa MSC- ja ASC-ympäristömerkkejä. Näin ruokailijat voivat helpommin valita vastuullisesti pyydettyä kalaa lautasilleen.

Tuotteet Kesprosta

Me Kesprossa autamme kaiken kokoisia asiakkaitamme menestymään sekä kehittämään liikeideaansa. Meiltä saat palvelua niin henkilökohtaisesti kuin digitaalisissa kanavissa.

Tule asiakkaaksi

Asiakkaanamme käytössäsi on Suomen laajin tukkuvalikoima Kespronet-verkkopalvelun kautta. Logistiikka - ja jakeluverkostomme kattaa koko Suomen.

Tilaa Kespronetistä