Teet hyvää tarjoamalla suomalaista

Hyvä ruoka syntyy, kun parhaat kädentaidot kohtaavat suomalaiset, ammattitaidolla tuotetut raaka-aineet. Pidetään yhdessä huolta suomalaisesta ruoasta, koska se pitää huolta meistä kaikista.

Julkaistu

Teksti

Kespro

Kuvat

Kespro

Suomalainen ruokatuotanto, alan kotimaisten työpaikkojen turvaaminen sekä lähiruoka ja pientuottajat. Siinä vastuullisuusnäkökulmasta kärkikolmikko, johon K-Kylän viimeisimpään Omnibus-tutkimukseen vastanneiden enemmistö odottaa erityistä panostamista nopeasti muuttuneessa ja aiempaa epävakaammaksi käyneessä maailmassamme. Vastaajien suurimpien huolien kolmikko on myös yhtä kuin huolta kansallisen ruokatuotannon huoltovarmuudesta, kotimaisesta osaamisesta ja kädentaidoista sekä suomalaisen ruoan ja raaka-aineiden arvostuksen noususta.

Kespron syksyn lanseerausteeman slogan ”Teet hyvää tarjoamalla suomalaista” vastaa juuri samoihin toiveisiin, samalla kun ravintola-ala kokonaisuutena luonnollisesti jatkaa vastuullista ja pitkäkestoista työtä myös esimerkiksi ruokahävikin torjumisessa, pakkausmuovin vähentämisessä, ilmastoystävällisten valintojen tukemisessa, talousjätteiden kierrätettävyyden lisäämisessä tai ponnisteluissa luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä.

Kespron lanseeraustuotteet on suunniteltu tukemaan ensi ja viime kädessä asiakkaidemme liiketoiminnan kannattavaa kasvua. Lanseeraustuotteista löytyy runsaasti sekä kotimaisia Joutsenmerkki- ja Avainlippu-tuotteita että Kespron muita omia merkkejä, jotka tarjoavat paitsi kilpailukykyisiä ratkaisuja myös rutkasti ideoita ja inspiraatiota sekä oman liiketoiminnan kehittämiseen että sen vahvistamiseen. Kokonaisuuden kehitystyössä mukana on Kespron ammattilaisten lisäksi ollut myös muun muassa Suomen Keittiömestariyhdistys ry ja Bocuse d’Or -yhteistyömme kautta esimerkiksi keittiömestari Johan Kurkela.

Suomalainen ravintolakulttuuri on verrattain nuorta, sen historia riittää vain noin reilun 200 vuoden päähän. Niin sanottu holistinen ruokailukokemus, jossa elämys syntyy paitsi ruokatuotteesta ja -palvelusta myös miljööseen luodusta tunnelmasta ja sen synnyttämistä tarinoista on kokonaisuus, jossa juuri nyt tehdään suurinta hyvää tarjoamalla suomalaista!

Hannu Korhonen, markkinointijohtaja, Kespro

menu-lehti 4-2022 maisema 0484 Fokuksessa suomalainen ruokatuotanto ja sen turvaaminen raaka-aineista tuottajiin.

Vastuullisuuteen panostetaan

87 %

87 % kaikista vastanneista K-Kylän jäsenistä näkee tärkeimmäksi vastuullisuuteen panostamisen kohteena suomalaisen ruoantuotannon tukemisen.

72 %

72 % kaikista vastanneista K-Kylän jäsenistä näkee tärkeänä vastuullisuuteen panostamisen kohteena työpaikkojen säilymisen Suomessa.

59 %

59 % kaikista vastanneista K-Kylän jäsenistä näkee myös tärkeänä vastuullisuuteen panostamisen kohteena lähiruoan ja pientuottajat.

Vastuullisuuteen liittyen suurimmat huolet:

  1. Kotimaisen ruoantuotannon säilyminen
  2. Työpaikkojen säilyminen Suomessa
  3. Lähituottajien menestyminen

Huoli kotimaisen ruoantuotannon säilymisestä on 85 %:lla vastaajista, nousua peräti 6 prosenttiyksikköä lokakuuhun verraten. Vastaukset kertovat selkeää kieltä: meidän odotetaan panostavan suomalaisuuteen, työpaikkojen säilymiseen Suomessa sekä lähiruokaan.

Lähde: K-Kylä omnibus -pulssikysely lokakuu 2021 – huhtikuu 2022

  • Menetelmä: Kvantitatiivinen online-kyselytutkimus K-Kylän asiakasyhteisön jäsenille.
  • Kohderyhmä: K-Kylän jäsenet, ossa kaikki K-Asiakasryhmät tasaisesti. Lokakuussa 2021 oli 1273 vastaajaa ja huhtikuussa 2022 oli 1086 vastaajaa.
  • Tiedonkeruu: Tiedonkeruu toteutettiin lokakuun 2021 osalta 13.-17.10.2021 ja huhtikuun 2022 loppupuolella.

Kespro Teet hyvaa tarjoamalla suomalaista Lanseeraus 2022 teksti

Kespron syksyn uutuudet

Kespro lanseerasi syyskuussa jälleen merkittävän määrän uutuustuotteita. Niiden avulla asiakkaidemme on helppo suunnitella syksyn ja loppuvuoden tarjontaa sekä entistä vastuullisemmaksi että kilpailukykyisemmäksi.


Me Kesprossa autamme kaiken kokoisia asiakkaitamme menestymään sekä kehittämään liikeideaansa. Meiltä saat palvelua niin henkilökohtaisesti kuin digitaalisissa kanavissa.

Tule asiakkaaksi

Asiakkaanamme käytössäsi on Suomen laajin tukkuvalikoima Kespronet-verkkopalvelun kautta. Logistiikka - ja jakeluverkostomme kattaa koko Suomen.

Tilaa Kespronetistä