Turvalliset ratkaisut syntyvät asiakkaan ja asiantuntijan yhteistyössä

Hyvä hygienia ja oikeanlaiset ratkaisut luovat turvallisuutta ihmisten kohtaamispaikoilla. Kiillon asiantuntijat etsivät parhaat ratkaisut ja kehittävät niitä yhdessä asiakkaiden kanssa.

Julkaistu

Teksti

Kiilto Clean

Kuvat

Kiilto Clean

Vuosi 2020 on ollut hyvin poikkeuksellista aikaa. Kiillon asiantuntijat tekevät tavallisestikin tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa ja erityisesti tänä vuonna yhteistyön merkitys on korostunut. Kevään ja kesän aikana asiantuntijoille tuli erityisen paljon tiedusteluita käsihygieniaan ja pintojen puhdistukseen sekä desinfiointiin liittyen.

”Yhteistyö asiakkaiden kanssa on ollut hyvin tiivistä ja kun tilanteet ovat muuttuneet, olemme ratkaisseet yhdessä asiat mahdollisimman pian ja turvallisiksi myös poikkeuksellisina aikoina”, summaa Kiillon myyntipäällikkö Lea Uuksulainen kulunutta puolivuotista.

Yhteistyön kulmakivet

Yhteistyö lähtee käyntiin aina asiakastarpeiden määrittelystä. Alussa kartoitetaan, mitkä asiat ovat asiakkaalle tärkeitä. Tällaisia ovat ympäristönäkökulmat, tuotteiden käytettävyys kohteessa, toiveet tuotteiden ominaisuuksista ja erilaiset Kiillon tarjoamat palvelut. On tärkeä huomioida, tekeekö puhdistustyön tarjoiluhenkilökunta vai siivouksen ammattilainen, halutaanko esimerkiksi käyttövalmiita tuotteita. Samalla on hyvä määritellä, mitä palvelua asiakas tarvitsee. Toimijoille, joilla on useampi toimipiste voi Hyginet- palvelu ja digitaalinen hygieniasuunnitelma olla hyödyllinen, kun taas toiselle asiakkaalle koulutus tai näytteenottopalvelut ovat tärkeämpiä.

”Yhä kasvavassa määrin halutaan tuotteet, jotka ovat ympäristölle ja työntekijälle turvalliset. Asiakkaamme arvostavat erityisesti tuotteita, joille on saatu Joutsenmerkki, Natura- status ja Allergiatunnus. Tämä korostuu etenkin päivittäin käytettävissä tuotteissa kuten henkilöhygieniatuotteissa, pesu- ja puhdistusaineissa”, kertoo Uuksulainen.

Tuotteiden ominaisuuksien lisäksi tärkeässä roolissa ovat kehityshankkeet ja projektit asiakkaiden kanssa. Sähköisten ratkaisujen ja opetusmateriaalien lisäksi on kehitetty kolmikantayhteistyötä. Kolmikantayhteistyötä hyödyntämällä on ratkaistu ravintolalle optimaalinen tuotevalikoima ja tehokas logistiikka sekä toimitusvarmuus. Tällaisessa yhteistyössä asiakkaan ja Kiillon lisäksi on mukana aina myös Kespro.

Hygienia osaksi isompaa kokonaisuutta

Uuksulainen uskoo hygienian ja puhtauden merkityksen sekä arvostuksen kasvavan jatkossa. Yhteistyötä hygienia-asioiden osalta voidaan tulevaisuudessa laajentaa entistä enemmän ja hygienia yhdistetään osaksi isompaa kokonaisuutta asiakastyytyväisyyden ja turvallisuuden kanssa.

”Tämä kevät on opettanut kiinnittämään huomion hyvään käsihygieniaan ja osoittanut sen tärkeän merkityksen. Myös siivousta on tehostettu. On hyvä asia, että vihdoinkin ymmärretään, millainen merkitys puhtaudella ja hyvällä henkilöhygienialla on tartuntatautien leviämisen estämiseksi. Uskon myös, että nyt opitut käytännöt siivouksessa ja henkilöhygieniassa kantavat tulevaisuudessa.”

Asiantuntijan vinkit kohtaamispaikkojen hygienian varmistamiseen:

  • Muista hyvä käsihygienia, pese ja kuivaa kädet huolellisesti. Käytä käsihuuhdetta tarvittaessa.
  • Puhdista ja pyyhi kostealla ne kohteet, joita usein kosketellaan; ovenkahvat, pöydänreunat, palvelutiskit, maksupäätteet.
  • Käytä aina puhtaita siivousvälineitä ja pyyhkeitä.
  • Kunnioita turvavälejä!

Me Kesprossa autamme kaiken kokoisia asiakkaitamme menestymään sekä kehittämään liikeideaansa. Meiltä saat palvelua niin henkilökohtaisesti kuin digitaalisissa kanavissa.

Tule asiakkaaksi

Asiakkaanamme käytössäsi on Suomen laajin tukkuvalikoima Kespronet-verkkopalvelun kautta. Logistiikka - ja jakeluverkostomme kattaa koko Suomen.

Tilaa Kespronetistä