Verottajan vinkit aloittelevalle yrittäjälle

Jos ravintola-alan yrittäjyys on suunnitelmissa, kannattaa aloittaa suunnittelu ajoissa ja selvittää, minkälaisia vastuita ja velvollisuuksia siihen liittyy. Veroasioita ei pidä pelätä, apua niiden hoitamiseen saa monesta lähteestä.

Julkaistu

Teksti

Verna Julkunen

Kuvat

IStock

Yritysneuvonnasta apua

Aivan ensiksi kannattaa miettiä, onko oikeasti valmis yrittäjyyteen ja ottaa yhteyttä oman alueen uusyrityskeskukseen. Maksuttomassa ja luottamuksellisessa yritysneuvonnassa käydään läpi liikeidea, liiketoimintasuunnitelma sekä selvitetään asiakkaan tarve palveluille. Uusyrityskeskus neuvoo myös yhtiömuodon valinnassa. Jo ennen neuvontaa kannattaa ladata maksuton uuden yrittäjän opas uusyrityskeskuksen sivuilta. Kannattaa myös käydä jokin yrittäjyyskurssi.

Lupa-asiat kuntoon

Ennen kuin tekee Patentti- ja rekisterihallitukseen yritystoiminnan aloittamisilmoituksen, pitää hoitaa muut lupa-asiat, kuten anniskelulupa. Lupia myöntää Aluehallintavirasto. Yrityksen rekisteröinti Verohallinnon rekistereihin kestää noin kolme viikkoa. Jos yritys on ilmoitettu kaupparekisteriin, perustamisilmoitus käsitellään ensin Patentti- ja rekisterihallituksessa. Ilmoitus tulee vasta tämän jälkeen Verohallinnon käsiteltäväksi. Kannattaa myös muistaa, että yritystoiminnan aloittamisilmoitus täytyy olla tehty, ennen kuin starttirahaa on mahdollista saada.

Tuloverot maksetaan ennakkoon

Yritys maksaa tuloveroa ennakkoon ennakkoverona. Sen vuoksi on tärkeää, että laskelmat ensimmäisen tilikauden tuloista on tehty. Tässäkin auttaa asiantuntijan kanssa laadittu realistinen liiketoimintasuunnitelma. Yrittäjällä voi olla hyvin toimiva bisnes, mutta jos veroasioita ei hoida ajoissa, tulee ongelmia – ja mätkyt.

ALV-ilmoitukset kuukausittain

Kun yrityksen liikevaihto on yli 10 000 euroa vuodessa, se täytyy ilmoittaa ALV-rekisteriin. Ilmoitukset alveista pitää antaa kuukausittain oma-aloitteisesti. Jos yrittäjä ei hoida ilmoituksia oma-aloitteisesti, alkaa yritykselle kertyä sanktiomaksuja.

Työnantajan rekisterit ja vastuut

Työntekijöitä palkatessa on otettava selvää monista asioista, kuten tarvittavista vakuutuksista.

Jos palkkaa työntekijän, täytyy ilmoittautua työnantajarekisteriin. Sinne ilmoitetaan maksetut palkat, ja ilmoitukset täytyy tehdä niiltäkin kuukausilta, joilta ei ole palkan maksua.

Lisäksi työnantajan täytyy tehdä verohallinnon ylläpitämään tulorekisteriin ilmoitukset palkanmaksusta. Verottaja saa tulorekisteristä tiedot työntekijän palkoista, ja jos tietoja ei saada, on työntekijän veroilmoitus puutteellinen. Pienyrittäjälle erinomainen työkalu on Verohallinnon ylläpitämä palkka.fi, sen kautta voi maksaa palkat, ja tarpeelliset ilmoitukset menevät samalla oikeisiin rekistereihin.

Panosta kirjanpitäjään

Hyvä kirjanpitäjä antaa yrittäjälle mahdollisuuden keskittyä siihen, mitä tämä itse osaa parhaiten. Monesti kirjanpitäjä on tulkkina verottajan ja yrittäjän välissä. Kannattaa kuitenkin muistaa, että yrittäjä on vastuussa siitä, että kaikki tulee hoidettua. OmaVero.fistä kannattaa käydä säännöllisesti katsomassa, että veroasiat ovat kunnossa.

Kirjanpitäjä tarvitsee riittävät valtuudet asioiden hoitamiseen. On syytä varmistaa, että ne ovat kunnossa. Tee kirjanpitäjän kanssa aina kirjallinen sopimus erittelyineen, mistä kaikesta hänelle maksetaan.

Tietoja & neuvoja aloittelevalle yrittäjälle

vero.fi

Verohallinnon verkkopalvelusta löytyy yksityiskohtaiset tiedot yrittäjältä vaadittavista ilmoituksista verohallinnolle sekä ohjeet OmaVero-palvelun käyttöön. Tilaa Verohallinnon sivuilta uuden yrittäjän uutiskirje ja varsinainen uutiskirje. Tutustu Verohallinnon uusi yritys -sivustoon.

uusyrityskeskus.fi

Uusyrityskeskukset tarjoavat maksutonta ja luottamuksellista neuvontaa aloittaville yrittäjille. Lataa aloittavan yrittäjän maksuton opas.

prh.fi

Patentti- ja rekisterihallituksen sivuilta voi ladata yrityksen perustamiseen vaadittavat lomakkeet.

avi.fi

Aluehallintoviraston verkkopalvelusta löytyy tarkempia tietoja elinkeinotoiminnassa tarvittavista luvista ja tehtävistä ilmoituksista.

Me Kesprossa autamme kaiken kokoisia asiakkaitamme menestymään sekä kehittämään liikeideaansa. Meiltä saat palvelua niin henkilökohtaisesti kuin digitaalisissa kanavissa.

Tule asiakkaaksi

Asiakkaanamme käytössäsi on Suomen laajin tukkuvalikoima Kespronet-verkkopalvelun kautta. Logistiikka - ja jakeluverkostomme kattaa koko Suomen.

Tilaa Kespronetistä